Spotlights

 • Het Boek van Brecht: Een nieuw getijdenboek voor de Universiteitsbibliotheek Groningen

  Het Boek van Brecht

  Spotlight

  Recent kreeg de Universiteitsbibliotheek Groningen een handgeschreven getijdenboek uit de vijftiende eeuw cadeau. Dit soort boeken waren destijds in de Nederlanden een populair middel voor privédevotie. Veel mensen wilden goede gelovigen zijn en zij 
  meenden dat het (op)lezen van gebeden daarvoor een probaat middel was. Een van hen was Brecht, de eerste bezitter van dit  getijdenboek. Haar boek heeft een opmerkelijke geschiedenis en band met Groningen, die hier door Jos Biemans en Anne Korteweg  uit de doeken wordt gedaan.

  Vormgeving en opmaak: LINE UP boek en media bv |...

  Read More
 • Groningen door dromersogen

  Groningen door dromersogen

  Spotlight

  Groningen door dromersogen is een veelkleurig mozaïek van verhalen, die in al hun verscheidenheid één ding met elkaar gemeen hebben: zij vertellen over wat zich schuilhoudt in Stad en Ommeland. 

  In zijn speciaal voor dit boek geschreven bijdragen betrekt Raoul de Jong zijn lezers bij zijn persoonlijke zoektocht naar zijn Surinaamse en Groningse wortels. Zijn verhalen vertellen over een reis naar de tropische binnenlanden, een spirituele reis ook naar de bronnen van een literatuur die in Nederland lange tijd onbekend was en die er nog altijd op wacht om door nieuwe lezers...

  Read More
 • De Grote Methodiekengids: definitie • inventarisatie • praktische toepasbaarheid • wetenschappelijke onderbouwing van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking

  De Grote Methodiekengids

  Spotlight

  De Grote Methodiekengids presenteert een actueel overzicht van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Om de kwaliteit van zorg te verbeteren kunnen begeleidingsmethodieken erg behulpzaam zijn voor begeleiders, behandelaren en andere betrokkenen. Een begeleidingsmethodiek geeft een medewerker onder andere een gedeelde zienswijze en concrete handvatten om systematischer te handelen. Dit vergroot  handelingsbekwaamheid en helpt om beter in te spelen op specifieke behoeften en wensen van cliënten. Daarmee is het werken volgens methodieken één...

  Read More

New Releases

Cover Arts in health Nederlands

Arts in Health in Nederland: Een nationale agenda

Ferdinand Lewis, Kirsten Krans
February 16, 2024
Cover Arts in Health

Arts in Health in the Netherlands: A national agenda

Ferdinand Lewis, Kirsten Krans
February 16, 2024
Cover Strange Bedfellows
University College Groningen 5

Strange Bedfellows: An experiment in Student-directed Interdisciplinary Research

Naomi de Ruiter, Ryan Wittingslow, Roland Chiu
January 15, 2024

Announcements

Forthcoming books

2024-01-16

What are the new book releases of 2024 you don’t want to miss?
Uncover the coming book releases by the University of Groningen Press.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat zijn de nieuwe boekreleases van 2024 die je niet wilt missen?
Ontdek de komende boekuitgaven van de University of Groningen Press.

Read more about Forthcoming books