Biografieen van Groningse hoogleraren

6 Titles
 Biografieen van Groningse hoogleraren

 

 

De reeks Biografieën van Groningse hoogleraren wordt in gedrukte vorm uitgegeven door Barkhuis Publishing in opdracht van de Stichting Nicolaas Muleriusfonds van de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van de reeks is de kennis te bevorderen van de geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen in het algemeen en die van haar hoogleraren in het bijzonder.

In deze reeks zijn verschenen: 

  • Inge de Wilde, ‘Werk maakt het bestaan draaglijk’, Barend Sijmons (1853 – 1935).
  • Charles Klaver, Inseparable friends in life and death: the life and work of Heinrich Kuhl (1797-1821) and Johan Conrad van Hasselt (1797-1823), students of prof. Theodorus van Swinderen.
  • Ulco Kooystra, Bescheiden maar onverzettelijk: een biografie van professor Hilmar Johannes Backer.
  • Djoeke van Netten, Nicolaus Mulerius (1564-1630). Een geleerde uit Groningen in de discussies van zijn tijd.
  • Petra Broomans en Janke Klok, ‘Mijn werk werd mijn leven’. Amy van Marken (1912-1995).
  • Stefan van der Poel, Tussen zieken, boeken en kikkers. De fysiologie van een leven: Izaac van Deen (1804-1869).

Deze zullen op korte termijn allemaal bij de University of Groningen Press in een digitale versie verschijnen.

Voor nadere informatie over deze serie kunt u contact opnemen met de uitgever van de gedrukte uitgave: info@barkhuis.nl

Een goede aanvulling op deze serie is de Catalogus Professorum Academiae Groninganae deze bevat gegevens over alle hoogleraren die vanaf 1614, het jaar van oprichting, aan de Groningse universiteit verbonden zijn geweest. Voor zover mogelijk zijn de hoogleraren voorzien van een portret, afkomstig uit de portretten verzameling van de Rijksuniversiteit Groningen en aangevuld met ander beeldmateriaal. De catalogus werd ontwikkeld ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de Universiteit, op 23 augustus 2014.

 

Print ISSN 1879-8810