'Werk maakt het bestaan draaglijk': Barend Sijmons (1853-1935)

Authors

Inge de Wilde

Synopsis

Prof.dr. Barend Sijmons (1853-1935) was de eerste hoogleraar in Nederland die benoemd werd in de moderne talen. In 1881 werd hij hoogleraar Duitse taal- en letterkunde aan de Groningse universiteit. Mede door zijn inzet werden spoedig daarna in Groningen ook professoren voor Frans en Engels aangesteld, waardoor de universiteit in het Noorden des Lands een belangrijk centrum werd voor de ontwikkeling van de moderne talenstudies.

In deze biografie van Sijmons wordt deze ontwikkeling geschetst. Tevens wordt aandacht besteed aan de de rol die Sijmons in het nationale onderwijsbeleid speelde. Hij werd voorzitter van de Onderwijsraad, belangrijk adviesorgaan voor de Minister van Onderwijs, en in die functie zorgde hij ervoor dat in het Academisch Statuut van 1921 de moderne talen werden erkend als academische disciplines.

ISBN gedrukte versie: 9789077922293

Dit boek is in gedrukte vorm nog steeds te bestellen bij de oorspronkelijke uitgever Barkhuis Publishing.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Inge de Wilde

Dr. Inge de Wilde studeerde Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919 (Assen 1998). Zij publiceerde ondermeer over Aletta en Charlotte Jacobs, de familie Broese van Groenou, Uitgeverij De Spieghel de socialist Johan Willem Albarda. Als adviseur voor culturele zaken was zij verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Downloads

Published

May 1, 2020

Print ISSN

1879-8810

Categories

Details about this monograph

Publication date (01)

2020-05-01