‘Mijn vak werd mijn leven’: Amy van Marken (1912-1995)

Authors

Janke Klok

Synopsis

Van Marken was de eerste hoogleraar Scandinavistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze was een charismatische en inspirerende leermeester. Ze leidde enkele generaties scandinavisten op en bracht de Groningse Scandinavistiek tot bloei. Als wetenschapper bestreek ze vele terreinen binnen haar vakgebied en bereikte ze een breed publiek. Ze publiceerde in uiteenlopende media, van vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften tot landelijke dagbladen. Ze promoveerde aan de Universiteit van Gent op Knut Hamsun en de vrouwenfiguren in zijn werk (1970) en zorgde er voor dat zijn romans in de jaren zeventig opnieuw in Nederlandse vertaling beschikbaar kwamen. Naast haar werk voor de wetenschap, was ze actief als vertaler van poëzie, drama en non-fictie. Ook in Scandinavië was Van Marken een bekende cultuurpersoonlijkheid. Van 1970 tot 1982 had ze zitting in het presidium van de International Association of Scandinavian Studies. Een portret van een dynamische wetenschapper.

ISBN gedrukte versie: 9789077922743

Dit boek is in gedrukte vorm nog steeds te bestellen bij de oorspronkelijke uitgever Barkhuis Publishing.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Petra Broomans

Petra Broomans is universitair hoofddocent met ius promovendi bij Europese Talen en Culturen (Rijksuniversiteit Groningen). In 2020 werd haar door de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Uppsala (Zweden) een eredoctoraat verleend. Tevens is zij gasthoogleraar bij de vakgroep Letterkunde van de Universiteit van Gent en was zij in 2017-2019 visiting professor bij het University Immersion Program, Sichuan University (China). Ze is coördinator van het U4-Society netwerk Cultural Transfer Research en samen met Jeanette den Toonder en Mathijs Sanders leidt ze de themagroep ‘Beyond Horizons in Cultural Transfer Studies’ aan de RuG. Ze bekleedt verschillende (inter)nationale bestuursfuncties: is o.a. lid van het bestuur van de International Association for Scandinavian Studies (IASS) en assistant-secretary general van het bestuur van The International Federation for Modern Languages and Literatures (FILLM). Hoofdredacteur van de serie Studies on Cultural Transfer and Transmission (CTaT) en coördinator van het Nederlands vertalerslexicon voor het Nederlandstalig gebied (VNLex), een open access database met biografieën van vertalers (https://www.vertalerslexicon.nl/). Zij publiceerde uitvoerig over de receptie van Scandinavische literatuur, cultuurbemiddeling en cultuurbemiddelaars. Samen met Ingeborg Kroon publiceerde ze Zweedse en Zweedstalige Finse auteurs in Nederlandse vertaling 1491 – 2007. Een bibliografie (2013). Haar onderzoek richt zich verder op het terrein van de (meta)literatuurgeschiedschrijving, vrouwelijke auteurs, vergelijkende literatuurwetenschap, wereldliteratuur en literatuur van minderheden (o.a. de Sami).
Kijk voor meer info op http://www.petrabroomans.net.

Janke Klok

Dr. Janke Klok is als Henrik-Steffens-Professorin a.D. en gastonderzoeker aan de Humboldt-Universität zu Berlin verbonden, als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aandachtsgebieden binnen haar onderzoek zijn interculturele overdracht, genderstudies, de literaire representatie van de stad en van het arctische gebied. Ze vertaalde romans en poëzie van klassieke en hedendaagse Noorse auteurs en schreef/redigeerde uiteenlopende boeken en artikelen over Scandinavische literatuur. Haar proefschrift over de Noorse literaire Feminapolis 1880-1980 werd in 2011 gepubliceerd

Momenteel werkt ze aan een biografie over de Noorse auteur Ebba Haslund (1917-2009). Recente publicaties: Kalte Kulturen und die arktische Ewigkeit (2017), Transit ‘Norden’ och ‘Europa’ (2018), „Dat soll auch nicht jehen, dat soll fahren…“. Norwegische Künstlerinnen in Berlin (2019), ‚Nobelpreisträgerin 1928: Sigrid Undset (1882–1949)’, in: S. Zepp und C. Olk, eds., Nobelpreisträgerinnen: 14 Schriftstellerinnen im Portrait (2019), Travelling Ideas in the Long Nineteenth Century (2019). ‘Norske forfatteres Feminapolis ved fem av dem. Collett, Skram, Undset, Sandel og Haslunds litterære by’, in: Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket (2020).

Ze is lid van ‘Beyond Horizons in Cultural Transfer Studies’, ‘Helsinki Literature and the City Network’
(University Helsinki), ‘Arbeitskreis Experimentelle Geisteswissenschaften’ (Humboldt Universität zu Berlin) en ‘RESCAPE’ (Arctic University Tromsø).

Zie ook: https://www.ni.hu-berlin.de/de/personal/jkl

 

 

Frontcover

Downloads

Published

July 16, 2020

Print ISSN

1879-8810

Categories

Details about this monograph

Publication date (01)

2020-07-16