Nicolaus Mulerius (1564-1630): een geleerde uit Groningen in de discussies van zijn tijd

Authors

Djoeke van Netten

Synopsis

Nicolaus Mulerius werd bij de oprichting van de Groningse universiteit in 1614 aangesteld als eerste hoogleraar geneeskunde en wiskunde. In zijn leven, dat hem van Brugge via Holland en Friesland naar Groningen bracht, bemoeide Mulerius zich met verschillende uiteenlopende discussies die in zijn tijd zeer actueel waren. Zo hield hij zich bezig met de internationale politiek, religieuze meningsverschillen, het ziekbed van stadhouder Willem Lodewijk, het copernicanisme, kometen en de kalender. Dit boek toont leven en werken van deze interessante, veelzijdige zeventiende-eeuwse geleerde.

ISBN gedrukte versie: 9789077922729

Dit boek is in gedrukte vorm nog steeds te bestellen bij de oorspronkelijke uitgever Barkhuis Publishing.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Djoeke van Netten

Dr. Djoeke van Netten studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op vroegmoderne wetenschap en de rol die drukkers/uitgevers daarin speelden. In 2012 is ze gepromoveerd op een proefschrift over de Amsterdamse uitgever Willem Jansz Blaeu: Koopman in kennis. De uitgever Willem Jansz Blaeu (1571-1638) in de geleerde wereld van zijn tijd. Tegenwoordig werkt Van Netten als docent aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Cover Mulerius

Downloads

Published

February 4, 2021

Print ISSN

1879-8810

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9789077922729

Publication date (01)

2021-02-04