Verzet en vrijheid: Het Gronings Ontzet van 1672 en de Universiteit

Authors

Arjen Dijkstra (ed)
Tresoar, Leeuwarden
Joop W. Koopmans (ed)
Rijksuniversiteit Groningen

Synopsis

De geschiedenis van het beleg en ontzet van Groningen in 1672 spreekt nog altijd tot de verbeelding. Er was sprake van spanning, tragiek, sensatie en blijdschap. Er waren helden, verliezers en vooral veel onnodige slachtoffers. Nadat vijandelijke troepen grote delen van Nederland hadden overmeesterd, rukten Keuls-Munsterse soldaten op naar Groningen. Onder leiding van hun bisschoppen vuurden zij wekenlang bommen en granaten op de stad af. Dat was tevergeefs, want Groningen hield stand. Zo werd het verzet in het noorden van het land een keerpunt tijdens het zogeheten Ramp- of Bisschopsjaar.

De herdenking van 350 jaar ontzet van Groningen was in 2022 aanleiding om nieuwe invalshoeken te verkennen.
Dit boek bevat vier bijdragen waarin zowel de geopolitieke en militaire context als de beleving van de belegering en het ontzet aan bod komen. Veel aandacht is er voor de eigentijdse bronnen: wat vertellen ons kranten, brieven, prenten en pamfletten uit 1672 over wat zich in dit jaar in Groningen afspeelde? Speciale belangstelling is er voor de rol van de universiteit tijdens het militaire conflict. Haar studenten droegen bij aan het verzet dat resulteerde in de vrijheid die na afloop gevierd kon worden.

Ontwerp omslag: 247design
Vormgeving en opmaak: LINE UP boek en media bv | Mirjam Kroondijk

Uitgever: University of Groningen Press
Broerstraat 4 9712 CP Groningen

De softcover versie van dit boek (ISBN: 9789403429823) is beschikbaar via Uitgeverij kleine Uil en de reguliere boekwinkels.

Book review: der Weduwen, A. (2023). Writing Doom: Old and New Perspectives on the Dutch Republic and its Disaster Year (1672). Early Modern Low Countries, 7(1). https://doi.org/10.51750/emlc14879

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Arjen Dijkstra, Tresoar, Leeuwarden

Arjen Dijkstra was tot oktober 2022 directeur van het Universiteitsmuseum Groningen en is sindsdien directeur van Tresoar, Leeuwarden. Zijn expertise betreft de geschiedenis van wetenschap in relatie tot de samenleving.

Joop W. Koopmans, Rijksuniversiteit Groningen

Joop W. Koopmans is universitair hoofddocent Vroegmoderne Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek is gericht op de geschiedenis van politiek en media in vroegmodern Europa

Judith Brouwer, Huygens Instituut voor Geschiedenis

Judith Brouwer is datacurator bij het Huygens Instituut voor Geschiedenis en research data manager bij het Meertens Instituut, allebei gevestigd in Amsterdam.

Benjamin van der Linde, Emsländischer Heimatbund in Meppen

Benjamin van der Linde is als historicus en coördinator voor de regionale geschiedenis van het Eemsland verbonden aan de Emsländischer Heimatbund in Meppen. Zijn onderzoek is gericht op de betrekkingen tussen Nederland en Oost-Friesland in de vroegmoderne tijd.

Cover Verzet en vrijheid

Downloads

Published

December 13, 2022

Categories

Keywords:

Rampjaar 1672, Groningen, Rijksuniversiteit Groningen

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9789403429830

Publication date (01)

2022-12-13