Het hart in de war in een verwarrende tijd

Authors

Michiel Rienstra
University of Groningen
https://orcid.org/0000-0002-2581-070X

Synopsis

In zijn oratie gaat Rienstra in op de situatie als het hart in de war is bij een patiënt, als er sprake is van een hartritmestoornis zoals atriumfibrilleren, of als er sprake is van hartfalen. Hij beschouwt de consequenties daarvan voor het hart als orgaan, maar ook de impact die dat heeft op het leven van patiënten, vaak letterlijk een verwarrende tijd. Rienstra bespreekt de aanstaande ontwikkelingen binnen de Klinische Cardiologie, het vakgebied waar patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek samenkomen  om diagnosestelling en behandeling van atriumfibrilleren met en zonder hartfalen verder te verbeteren. Rienstra verwacht dat  vooral het herontdekken van bestaande medicijnen, technologische ontwikkelingen en artificiële intelligentie om atriumfibrilleren  sneller en beter te diagnosticeren en te behandelen, en intensieve samenwerking met andere medisch  specialismen en huisartsen belangrijk zullen zijn om de ziektelast voor hartpatiënten zoveel mogelijk verlagen. 

Verder gaat Rienstra in op de organisatie van zorg en onderzoek want die bepaalt, samen met medisch handelen, de kwaliteit van de zorg. Ondanks dat de kwaliteit, toegankelijk en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg goed is, kent de  organisatie van zorg en onderzoek veel complexe en vaak zelfs verwarrende uitdagingen. Zeker in de huidige verwarrende tijd. Aan de hand van uiteenlopende voorbeelden, waaronder HartNet Noord-Nederland, stelt Rienstra dat om de ingewikkelde uitdagingen in de organisatie van zorg en onderzoek te ontwarren het van groot belang is te werken op basis van vertrouwen,  een leidende rol te geven aan artsen en verpleegkundigen, en het wegnemen van verwarring over doelen door te veel focus op  het perfectioneren van methoden.

Ontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol, Mirjam Kroondijk

Illustraties: Coert de Boe, grafisch ontwerp, Arnhem. Illustratie figuur 4 Medical Visuals, Arnhem & Coert de Boe, Arnhem.

Foto voorkant: Coert de Boe, grafisch ontwerp, Arnhem

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
https://ugp.rug.nl/

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Michiel Rienstra, University of Groningen

Michiel Rienstra is hoogleraar Klinische Cardiologie en gespecialiseerd in boezemfibrilleren en hartfalen. In 2009 ontving hij een NWO Rubicon-subsidie ​​en ging hij naar de Harvard Medical School, het Massachusetts General Hospital en de Framingham Heart Study, Boston, Verenigde Staten, voor een postdoc over populatiegenetica en epidemiologie van atriumfibrilleren. In 2012 ontving hij de NWO Veni-subsidie ​​voor zijn project over genetica van boezemfibrilleren. In 2015 gaf de European Society of Cardiology hem een academische beurs voor zijn project over big data-aanpak bij boezemfibrilleren. Momenteel is professor Rienstra voorzitter van een onderzoeksgroep van (MD-) research fellows, MD-PhD-fellows, post-docs en studenten die voornamelijk gericht zijn op het verbeteren van diagnostiek (inclusief genetica) en behandeling van individuen met (of risico op) boezemfibrilleren en de combinatie van boezemfibrilleren en hartfalen.

 

Huidige activiteiten

Hij is betrokken bij 4 grote nationale consortia; RACE V (hypercoagulabiliteit en AF-progressie), RED-CVD (vroege detectie van hart- en vaatziekten in huisartspraktijken), AI (katalysator voor de toepassing van kunstmatige intelligentie bij CV-aandoeningen) en MyDigiTwin (op big data en kunstmatige intelligentie gebaseerd ecosysteem om de persoonlijke “Digital Twin” van een gebruiker). Hij is betrokken als hoofdonderzoeker of lid van de stuurgroep van talrijke, voornamelijk door onderzoekers geïnitieerde klinische onderzoeken (RACE 2 t/m 9, MARC 1-2, VIP-HF, DECISION, EHRA-PATHS). Hij is onderdeel van het internationale AFGen consorsortium, Europese AFFECT-EU project en AF research netwerk in Noorwegen. Hij is fellow van de European Society of Cardiology en de American Heart Association, en lid van de Scientific & Clinical Education Lifelong Learning Committee (SCILL) van de Genomics and Precision Medicine Council van de American Heart Association. Hij is auteur van meer dan 200 peer-reviewed artikelen en hoofdstukken in boeken.

cover page inaugural lecture Michiel Rienstra

Downloads

Published

November 25, 2022

Keywords:

Inaugural lecture, Oratie, Inaugurele Rede, Rijksuniversiteit Groningen, University of Groningen, Fac, Faculteit Medische Wetenschappen, Michiel Rienstra