Dialectiek van ons regionale ontwikkelingsstreven

Authors

Marijn Molema
University of Groningen

Synopsis

Na ruim 180 jaar is in Franeker weer een oratie namens de RUG te horen. Marijn Molema aanvaardt er vrijdag 28 januari 2022 zijn bijzondere leeropdracht aan de Rijksuniversiteit Groningen. De bijzondere leerstoel is ingesteld door het Fries Sociaal planbureau (FSP).

“Regio, werk samen aan brede welvaart”
De titel van de bijzondere leeropdracht is ‘Regionale Vitaliteit & Dynamiek’. Molema vindt dat regio’s een bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen van onze tijd, zoals klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de Covid-pandemie. Regio’s hebben veel kwaliteiten, niet alleen economisch maar ook in sociaal en cultureel opzicht. De bijzonder hoogleraar wil met wetenschap hulp bieden aan overheden, politieke partijen, bedrijven en andere instellingen. In krachtenbundeling schuilt hun kans, aldus Molema: “Schep niet teveel vertrouwen in grootse ontwikkelplannen, maar werk samen aan de brede welvaart van je regio.”

Verbindingen leggen
Met de bijzonder leeropdracht wil het FSP de verbinding tussen academische en toegepaste wetenschap versterken. Kennis vindt hierdoor nog beter zijn weg naar de provincie Fryslân en de omliggende regio’s. De leeropdracht richt zich op het heden, verleden en de toekomst van regionale ontwikkeling.

Ontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv, Mirjam Kroondijk, Riëtte van Zwol

Illustratie voorkant: Provinciale Planologische Dienst van Drenthe. (Illustratie). Provincie Groningen. Provinciaal Bestuur, Provincie Friesland (Leeuwarden). Provinciaal Bestuur, & Provincie Drenthe (Assen). Provinciaal Bestuur. (1967). Het noorden op weg naar het jaar 2000 : een nieuw perspectief. Van Gorcum.

Uitgegeven door:
University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marijn Molema, University of Groningen

Marijn Molema studeerde geschiedenis in Groningen met bijvakken filosofie en (als Erasmus student in  Bielefeld) sociologie. In 2006 studeerde hij cum laude af. Zijn proefschrift over economische politiek in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland verdedigde Molema in 2010 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hierna werkte hij bij diverse universiteiten, Hogeschool Windesheim en de Fryske Akademy. Vanaf 1 september 2019 werkt hij als programmaleider bij het Fries Sociaal Planbureau, die hem een jaar later benoemde tot bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek aan de Rijksuniversiteit  Groningen. De bijzondere leerstoel is ingebed bij de Faculteit der Letteren, leerstoelgroep Economische en Sociale Geschiedenis.

cover page inaugural lecture RUG Molema (cmyk)

Downloads

Published

October 7, 2022

Keywords:

Inaugural Lecture, oratie, university of groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Inaugurele rede, Faculteit der Letteren, Faculty of Arts, Marijn Molema