Rural Geography Revisited: Op zoek naar de geografie in het platteland

Synopsis

Oratie uitgesproken door prof.dr. Tialda Haartsen op 22 april 2022 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Rurale Geografie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen.

In haar inaugurele rede gaat Haartsen in op hoe beleid beter kan worden afgestemd op de behoeften en realiteiten van het platteland.

Het Europese platteland maakt zich op voor een groot aantal ontwikkelingen, zoals de energietransitie, transities in de landbouw, klimaatverandering, toenemende ruimtelijke ongelijkheid, de geopolitieke en economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, en dit alles in een context van een vergrijzende en afnemende bevolking. Deze transities zullen de hedendaagse verhoudingen tussen globaal en lokaal, tussen centrum en periferie en tussen stad en platteland behoorlijk op de kop gaan zetten. Met alle gevolgen van dien voor de ruimtelijke inrichting van het platteland.

Omslagontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol
Illustratie omslag: Lydia Jonkman, Akkerland met grauwe kiekendief, schaap,Midden-Groningen, acrylverf op linnen, 40 x 120 cm www.lydiajonkman.nl
Auteursfoto: Imre Veen
Oorspronkelijke vormgeving: Imre Veen/Joost Blaakmeer

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4 9712 CP Groningen

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tialda Haartsen

Prof.dr. Tialda Haartsen doet onderzoek naar sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen en leefbaarheid op het platteland. Als hoogleraar plattelandsgeografie houdt ze zich bezig met de motieven van nieuwkomers, terugkeerders, blijvers en vertrekkers en hoe zij zich verbonden voelen met het platteland. Daarnaast is ze geïnteresseerd in de weerslag van grote transities in de landbouw, energievoorziening, klimaat en politieke organisatiestructuren op de hedendaagse verhoudingen tussen globaal en lokaal, tussen centrum en periferie en tussen stad en platteland.

Cover oratie Haartsen

Downloads

Published

June 30, 2022

Keywords:

Oratie, Inaugural Lecture, Inaugurele Rede, University of Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Faculty of Spatial Sciences, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Tialda Haartsen