De dialectiek van interventie en contra-interventie: een eigentijdse geschiedenis

Authors

Arthur ten Cate

Synopsis

Oratie uitgesproken door prof.dr. Arthur ten Cate op 29 april 2022 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Militaire geschiedenis aan de Faculteit der Letteren Rijksuniversiteit Groningen

Deze oratie bespreekt competities van georganiseerd geweld, van interventie en contra-interventie, in conflictgebieden en postconflictgebieden. De dynamiek van opeenvolgende acties en reacties van interventietroepen en hun tegenstanders in moderne conflictsituaties wordt daarbij voorgesteld als een dialectische ontwikkeling, in de betekenis van een reëel historisch proces dat wordt gekenmerkt door de zich (steeds) herhalende, tegengestelde belangen, opvattingen en handelingen van die actoren. Een wetenschappelijke dialectiek van interventie en contra-interventie is – in de bedoeling van deze oratie – een beschrijving en indruk van een empirisch waar te nemen, autonome historische realiteit. Interventies, hun tegenreacties én de onderlinge dynamiek in deze competities, manifesteren zich het meest duidelijk in het contemporaine tijdvak. Het dialectisch opvatten van dit fenomeen betreft een analytisch gebruik ter wille van het vergroten van onze kennis over internationale crisisbeheersing en internationale militaire missies en vredesoperaties.

Omslagontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol
Foto omslag: Ministerie van Defensie / Korps Commandotroepen
Auteursfoto:  Arthur ten Cate

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4 9712 CP Groningen

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Arthur ten Cate

Prof. dr. Arthur ten Cate is militair-historisch onderzoeker en wetenschappelijk programma-manager bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag. Tevens is hij sinds september 2019 bijzonder hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt contemporaine crisisbeheersingsoperaties, vredesmissies en internationale interventies, en publiceerde de afgelopen jaren onder andere artikelen en boeken over gewapende conflicten in het Midden-Oosten, op de Balkan, in Afrika en in Afghanistan.

Omslag oratie Arthur ten Cate

Downloads

Published

April 29, 2022

Keywords:

Oratie, Inaugurele Rede, Inaugural Lecture, University of Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Faculty of Arts, Faculteit der Letteren, Arthur ten Cate