De actualiteit van de agrarische geschiedenis

Authors

Pim Kooij; Jan Bieleman ; Rolf van der Woude ; Erwin Karel; Michiel Gerding

Synopsis

Op 1 december 1950 is het Nederlands Agronomisch Historisch Instituut (NAHI) met zijn werkzaamheden gestart. Om de beoefening van de agrarische geschiedenis te bevorderen werd een boekerij aangelegd en werden hulpmiddelen zoals bibliografieën en bronnenpublicaties samengesteld. Daarnaast werd oorspronkelijk agrarisch historisch onderzoek verricht. Nu, vijftig jaar later, doet het NAHI dat nog steeds, maar dan wel aangepast aan de eisen van de tijd. Bronnen en bibliografieën worden nu langs digitale weg aangeboden, terwijl het agrarisch historisch onderzoek, mede dankzij het NAHI, een rijke traditie heeft opgebouwd.

Deze bundel legt de nadruk op dit laatste aspect en laat zien wat de laatste stand van dit onderzoek is en welke vragen daarin tegenwoordig centraal staan. Getoond wordt hoezeer de agrarische geschiedenis de vragen die in de actualiteit leven van een historische context kan voorzien. En hoe nuttig het kan zijn om de historische dimensie van hedendaagse discussies te tonen.

Het thema De actuaiiteit van de agrarische geschiedenis stond centraal op het symposium dat het NAHI op 30 november 2000 heeft georganiseerd ter gelegenheid van zijn vijftigjarig bestaan. De voordrachten die daar zijn gehouden, worden in deze bundel gepresenteerd. Vier bijdragen hebben betrekking op het moderne agrarisch historisch onderzoek en behandelen respectievelijk de agrarische geschiedenis in de actualiteit, de ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de vorige eeuw, de betekenis van de landbouworganisaties en de vraag naar de maakbaarheid van het platteland. Het vijfde artikel gaat in op de geschiedenis van het NAHI zelf.

Chapters

 • Titelpagina en inhoudsopgave
 • Woord vooraf
  Pim Kooij
 • Agrarische geschiedenis in de actualiteit
  Pim Kooij
 • De Nederlandse landbouw in de twintigste eeuw
  Jan Bieleman
 • Het boerenbolwerk
  Rolf van der Woude
 • De illusie van het maakbare platteland
  Streekverbetering 1956-1970
  Erwin Karel
 • Vijftig jaar NAHI
  Een halve eeuw agronomisch onderzoek
  Michiel Gerding
 • Over de auteurs

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

March 13, 2020

Print ISSN

0439-2027

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9036713293

Date of first publication (11)

2000-09-04