Groninger graanprijzen: De prijzen van agrarische producten tussen 1546-1990

Authors

W. Tijms

Synopsis

Een thermometer voor de welvaart in Stad en Ommelanden. Zo mogen de prijzen van granen en andere agrarische produkten die op de Korenbeurs in Groningen werden genoteerd wel genoemd worden. Hoe hoger de prijzen, hoe meer boeren in de stad te besteden hadden. Prijsdalingen leidden tot bezorgde gezichten. Met spanning werden de prijsnoteringen gevolgd, niet alleen door graanhandelaren en boeren, maar ook door journalisten, hoogleraren en studenten die soms uitgebreide prijsverzamelingen aanlegde.

In dit boek zijn voor het eerst behalve alle graanprijzen ook de prijzen van tal van andere agrarische producten met grote zorgvuldigheid systematisch bij elkaar gebracht. Zo zijn er onder andere reeksen gemaakt van prijzen van aardappelen, boter, eieren, peulvruchten en slachtvee. Bovendien wordt met deze prijsgeschiedenis een zeer lange periode overbrugd van bijna 450 jaar, van 1546 tot 1990. Daarmee is een uniek hulpmiddel geschapen voor het economisch historisch onderzoek in een regio waarvoor de stad Groningen een centrale functie vervulde, het platteland van Groningen en een groot gedeelte van de provincie Drenthe.

Het onderzoek voor deze publicatie is van de hand van dr. Wigbold Tijms, voormalig medewerker van het NAHI, die zich in zijn loopbaan tot de grote specialist op dit terrein in Nederland heeft ontwikkeld en die eerder prijsreeksen samenstelde van tal van andere steden in ons land. Deze werden onder andere gepubliceerd in Historia Agriculturae XI-4 en XI-2.

Om de huidige onderzoeker zoveel mogelijk ten dienste te zijn, is gekozen voor een tweeledige publicatie. In gedrukte vorm worden een uitgebreide inleiding en toelichting gepubliceerd die vergezeld gaan van grafieken. Daarnaast worden de prijsreeksen zelf in digitale vorm beschikbaar gesteld.

Omslagontwerp: Vorm & Inhoud, Groningen

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

March 13, 2020

Print ISSN

0439-2027

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9036713285

Date of first publication (11)

2000-09-04