Vrije Wandeling: Het parlement, de fiscus en de bescherming van het particuliere Nederlandse natuurschoon. De Natuurschoonwet tussen 1924 en 1995

Authors

Wybren Verstegen

Synopsis

In 1928 aanvaardt het Nederlandse Parlement de Natuurschoonwet, een wet met verregaande gevolgen voor particuliere landgoederen in Nederland. Eigenaren krijgen belastingverlichting als zij het natuurschoon op hun landgoed in stand houden en als zij hun bezit openstellen voor het publiek. Uiteindelijk valt ruim 100.000 hectare onder de wet verdeeld over 667 landgoederen. In dit boek wordt de onbekende geschiedenis van de landgoederen en de impact van de wet op deze landgoederen beschreven: het ontstaan van de wet, de uitwerking ervan in de eerste decennia daarna en de wetswijziging in 1989. Aan de hand van vele voorbeelden en enkele detailstudies wordt uitgelegd wat de wet voor landgoedeigenaren en het natuurschoon minnende publiek concreet betekende.

Omslagontwerp: Frank de Wit

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Wybren Verstegen

Dr. S. Wybren Verstegen studeerde in 1983 af aan de Rijksuniversiteit Utrecht in de geschiedenis op een studie over het kasteel Cannenburgh in Gelderland. In 1989 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het proefschrift Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe tijdens het ancien régime, revolutie en restauratie (1650-1830).

Hij is sedertdien aldaar werkzaam als universitair docent in de sociale en economische geschiedenis.
Hij publi­ceerde enkele boeken en vele wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke artikelen over plattelands en milieugeschiedenis en natuurbescherming, onder andere in Trouw. Aan de Vrije Universiteit doceert hij Global History en de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Downloads

Published

February 20, 2020

Print ISSN

0439-2027

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9789036794404

Date of first publication (11)

2017-03-17