Groen onderwijs: Terugblik en uitzicht naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Vereniging voor Hoger Landbouw Onderwijs (1906-2006)

Authors

Maarten Duijvendak (ed)
Erwin Karel (ed)
Pim Kooij (ed)

Synopsis

Maarten Duijvendak, Erwin H. Karel en Pim Kooij  (eds.)

Begin twintigste eeuw richtte een aantal Groningse notabelen de Vereniging voor Hoger Landbouw Onderwijs (VHLO) op. De moderniserende landbouw had in die tijd niet alleen behoefte aan landbouwwinterscholen waar boeren en hun zoons voor cursussen konden aanschuiven, maar ook aan hogere opleidingen die aansloten bij het wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek. Het honderd jarig bestaan van VHLO is aanleiding geweest om haar geschiedenis te schrijven. In deze bundel wordt die geschiedenis geflankeerd door een beschrijving van de historie van alle vormen van groen onderwijs. Bovendien komen ook de huidige situatie en de toekomst aan bod. Alle bijdragen laten zien dat het agrarisch onderwijs in het Nederlandse onderwijsbestel altijd een speciale plaats heeft ingenomen, niet in het minst door de nauwe band met de dagelijkse praktijk van de landbouw.

Omslagontwerp: Frank de Wit
Achtergrondfoto: Lotte Kleijssen en Martin Hillenga
Foto boven: P.B. Kramer, RHC Groninger Archieven (1785-2943)
Foto onder: R.H. Herwig, RHC Groninger Archieven (1785-3753)

Chapters

 • Inhoudsopgave en colofon
 • Voorwoord vooraf
  Siepie de Jong
 • Het landbouwonderwijs in de twintigste eeuw
  Pim Kooij
 • Informeel leren
  Dirk Strijker
 • Voorlichting en scholing in het streekverbeteringsprogramma 1956-1970
  Erwin Karel
 • Kennisoverdracht in de markt
  Willem Bruil
 • Honderd jaar VHLO
  Maarten Duijvendak
 • Over de auteurs
 • Publicatielijst NAHI
 • Groen onderwijs. Terugblik en uitzicht naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Vereniging voor Hoger Landbouw Onderwijs (1906-2006)
  Complete PDF
  Maarten Duijvendak, Erwin Karel, Pim Kooij

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Willem Bruil

Bijzonder hoogleraar Agrarisch Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR) in Wageningen.

Maarten Duijvendak

Bijzonder hoogleraar Regionale Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen

Erwin Karel

Post-doc onderzoeker bij het Nederlands Agronomisch Historisch Instituut (NAHI) en docent Economische en Sociale Geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen

Pim Kooij

Hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, hoogleraar Agrarische Geschiedenis aan Wageningen Universiteit en directeur NAHI

Dirk Strijker

Hoogleraar Plattelandsontwikkeling (Mansholtleerstoel) aan de RijksuniversiteitGroningen

Published

February 18, 2020

Print ISSN

0439-2027

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9789036735636

Date of first publication (11)

2013-07-09