Het Groene Front voorbij: De agrarische belangenbehartiging door LTO Nederland 1995-2005

Authors

Daniël Broersma
University of Groningen

Synopsis

In 1995 ontstond LTO Nederland als landelijke koepel voor de agrarische sector.De nieuwe organisatie kwam tot stand in een voor de landbouw turbulente periode. Op zowel nationaal als internationaal niveau deden zich veranderingen voor die de sector direct raakten. In Nederland ontstond met het aantreden van de paarse coalitie een nieuwe politieke constellatie. Ondertussen was de Europese Unie bezig met een grondige hervorming van haar landbouwbeleid. In dit boek wordt de geschiedenis van LTO Nederland geanalyseerd binnen het brede verband van nationale en internationale ontwikkelingen.

Omslagontwerp: Frank de Wit

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Daniël Broersma, University of Groningen

Daniël Broersma (1974) studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift Het wonderland achter de horizon, Groninger regionaal besef in nationaal verband, 1903-1963. Vanaf 2006 deed hij voor het Nederlands Agronomisch Historisch
Instituut onderzoek naar de geschiedenis van LTO Nederland als koepelorganisatie van de georganiseerde landbouw. Momenteel werkt hij aan de Rijksuniversiteit Groningen als docent bij de secties eigentijdse geschiedenis en economische en sociale geschiedenis.

Downloads

Published

February 11, 2020

Print ISSN

0439-2027

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9789036746441

Date of first publication (11)

2010-01-01