Boeren tussen markt en maatschappij: Essays over effecten van de modernisering van het boerenbestaan in Nederland (1945-2012)

Authors

Erwin Karel

Synopsis

In de jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw legden  boeren en overheid de basis voor de modernisering van de Nederlandse landbouwsector. Die modernisering kwam in de decennia daarna tot volle ontplooiing.
Anno 2013 kent Nederland een hypermoderne agrarische bedrijfstak. Maar wat zijn de gevolgen geweest van die naoorlogse modernisering? Hoe veranderde deze het platteland? Welke invloed had ze op het boerengezin? Wat waren de gevolgen voor het milieu? In dit boek worden de effecten van de modernisering in een achttal beschouwingen onder de loep genomen.

Omslagontwerp: Frank de Wit
Omslagfoto: www.shutterstock.com (54542644)/Krysztof Slusarczyk

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Downloads

Published

February 10, 2020

Print ISSN

0439-2027

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9789036761659

Date of first publication (11)

2013-04-17