Cultuur² Cultuuronderwijs in het VO

Authors

Barend van Heusden
Astrid Rass
Jeroen Tans

Synopsis

Cultuur² Cultuuronderwijs in het VO is geschreven voor docenten in de cultuurvakken van het voortgezet onderwijs: Nederlands, moderne vreemde talen, klassieke talen, geschiedenis en erfgoed, maatschappijleer en burgerschap, mediawijsheid, levensbeschouwing, de kunstvakken en filosofie.

Cultuuronderwijs is onderwijs in cultureel bewustzijn. Dit bewustzijn is het menselijk vermogen om te reflecteren op cultuur: op wat mensen (mee)maken, denken en doen. Je kunt dit bewustzijn op allerlei manieren uitdrukken: in taal of met kunstwerken bijvoorbeeld, met muziek, of door je op een bepaalde manier te gedragen.
Cultureel bewustzijn krijgt vorm in het nieuws en in de geschiedschrijving, in religie en politiek, in de kunsten en in de filosofie. Het bepaalt je zelfbeeld en identiteit en geeft richting aan je handelen. Een rijk en veelzijdig cultureel bewustzijn biedt daarom een stevige basis voor betrokken en kritisch burgerschap.

Cultuur² Cultuuronderwijs in het VO biedt een stevig onderliggend kader voor samenhangend cultuuronderwijs, omdat het laat zien dat (en hoe) de cultuurvakken elkaar aanvullen. Ze ondersteunen samen het ontwikkelen van het cultureel bewustzijn van leerlingen, in al zijn verschijningsvormen. Inzicht in deze samenhang maakt lessen interessant en zinvol.

De uitgewerkte praktijkvoorbeelden in dit boek helpen je bij het ontwikkelen van een (school)visie op cultuur en cultuuronderwijs. Je krijgt handvatten aangereikt waarmee je de cultuur en de ontwikkeling van je leerlingen kunt leren kennen en je ontdekt hoe je met die kennis op je school cultuuronderwijs kunt invullen.

Onze cultuur verandert snel. We zijn mondialer, digitaler en democratischer dan ooit. Cultuur hangt altijd samen met waarden, maar wat van waarde is en wat niet, is door deze ontwikkelingen vaak minder vanzelfsprekend. Vandaar dat er behoefte is aan een nieuwe manier van denken over cultuur en cultuuronderwijs. Voor dit denken legt Cultuur2 Cultuuronderwijs in het VO het fundament.

Cultuur² Cultuuronderwijs in het VO bouwt voort op Cultuur² Basis voor Cultuuronderwijs. Samen bieden deze twee boeken en stevige basis voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs PO-VO.

De hardcover versie van dit boek (ISBN: 9789403422183 ) is via Print on demand direct op de site van onze partner Uitgeverij kleine Uil te bestellen, en via alle reguliere (internet)boekhandels.

Grafisch ontwerp: JUSTAR grafisch ontwerpers

Druk: Veldhuis Media

Uitgever: University of Groningen Press,

Broerstraat 4, 9712 CP Groningen

Productiebegeleiding: LINE UP boek en media bv

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Barend van Heusden

B.P. (Barend) van Heusden is hoogleraar Cultuur en Cognitie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tussen 2009 en 2014 leidde hij het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs.

Astrid Rass

Astrid Rass is zelfstandig onderwijskundige kunst en cultuuronderwijs, docent aan de master Kunsteducatie van ArtEZ en onderwijskundige bij de Vereniging CultuurProfielScholen PO en VO. Tussen 2009 en 2014 was zij vanuit SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, projectleider van het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs.

Jeroen Tans

Jeroen Tans werkte als onderwijzer in het speciaal basisonderwijs, in het vernieuwingsonderwijs en was docent onderwijskunde aan de pabo.

Cover Cultuur2

Downloads

Published

January 13, 2020

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9789403422176

Publication date (01)

2020-01-13