Bekend maakt bemind: Het belang van goede relaties in de geboortezorg

Authors

Ank De Jonge
University of Groningen
https://orcid.org/0000-0002-5384-3744

Synopsis

De oratie "Bekend maakt bemind" door prof. dr. Ank de Jonge richt zich op de toepassing van de Ubuntu-filosofie binnen de geboortezorg. Ubuntu, een Zuid-Afrikaanse filosofie, benadrukt het belang van menselijkheid en onderlinge verbondenheid: het welzijn van een individu is nauw verbonden met het welzijn van anderen. De Jonge stelt dat deze filosofie kan bijdragen aan betere relaties en daarmee betere zorguitkomsten. Ze vergelijkt deze benadering met het individualisme in Europa, waarbij zelfontplooiing centraal staat, maar wat vaak kan leiden tot eenzaamheid en ongelijkheid.

De Jonge pleit voor een meer relationele benadering in de geboortezorg, waar zorgverleners niet alleen focussen op het verlagen van sterfte en ziekte, maar ook op het opbouwen van goede relaties met de vrouwen die ze ondersteunen. Ze benadrukt het belang van cultuur responsieve zorg en sociale verloskunde, waarin de leefomstandigheden van kwetsbare vrouwen worden verbeterd en ze in staat worden gesteld zelf gezonde keuzes te maken. Het doel is om zorg te bieden die niet betuttelend is, maar vrouwen in hun kracht zet en hun autonomie respecteert.

Ontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol
Verantwoording illustraties: pagina 40
Auteursfoto: Ruud Pos 

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
https://ugp.rug.nl/

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ank De Jonge, University of Groningen

Ank de Jonge is opgeleid als verloskundige in Engeland. Zij deed haar Master in Public Health aan Edinburgh University. Gepassioneerd over de noodzaak om het werk van verloskundigen  wetenschappelijk te onderbouwen, is ze in 2008 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op het  onderwerp baringshoudingen tijdens de uitdrijving. Sinds 2009 werkt zij bij de afdeling Verloskundige 
Wetenschap (VW) die is gestart vanuit de samenwerking tussen de Academie Verloskunde Amsterdam  Groningen van InHolland en het VU medisch centrum. Vanaf 2017 is deze samenwerking uitgebreid met  het UMCG. Ank is afdelingshoofd van de afdeling VW die bestaat uit de afdeling VW aan Amsterdam UMC  en de sectie VW van afdeling Eerstelijns en Langdurige Zorg aan het UMCG. Sinds 2019 is zij  hoogleraar Verloskundige Wetenschap aan de VU. Daarnaast werkt zij als eerstelijns verloskundige bij  verloskundigenpraktijk Vondelpark in Amsterdam. 

Cover inaugural lecture Ank de Jonge

Downloads

Published

June 14, 2024

Keywords:

Faculteit Medische Wetenschappen, Faculty of Medical Sciences, Oratie, Inaugurele Rede, Inaugural Lecture , Rijksuniversiteit Groningen, University of Groningen, Ank de Jonge, 2024