Kleine deeltjes, grote vragen

Authors

Wouter Roos
University of Groningen
https://orcid.org/0000-0002-5104-0139

Synopsis

De oratie van Wouter Roos gaat over kleine deeltjes en grote vragen. Hierin beargumenteert Roos dat grote vragen die ons bezig houden, alleen echt goed beantwoord kunnen worden als je begrijpt hoe het leven op de allerkleinste, moleculaire schaal, in elkaar steekt. Hier gaat het dan vooral over vragen op natuurwetenschappelijk gebied, maar ook over bijvoorbeeld de vraag waar we vandaan komen. Roos, die benoemd is tot hoogleraar Moleculaire Biofysica, laat zien dat door oog voor het detail te hebben, oftewel het kleine te eren, je de grote vragen te lijf kunt gaan.

Hiernaast bespreekt hij ook de verengelsing van de opleidingen in Nederland, wat nu breed uitgemeten wordt in de media. Roos beargumenteert dat in sommige gevallen het inderdaad nuttig is in het Engels te onderwijzen, maar dat het ook vaak prima in het Nederlands kan. Verder breekt hij ook een lans voor het belang van goed en gedifferentieerd MBO, HBO en academisch onderwijs. Opleidingen op al deze niveaus zijn erg waardevol voor de maatschappij en daarom is het zo belangrijk dat de overheid dit ook uitdraagt en dat er niet wordt verteld dat iedereen naar de universiteit moet. Hij maant de komende regering dit goed en duidelijk over te brengen aan onze scholieren.

Ontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol, Mirjam Kroondijk
Foto voorkant: Annemieke van der Ham
Auteursfoto: Reyer Boxem (http://www.reyerboxem.nl/)

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
https://ugp.rug.nl/

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Wouter Roos, University of Groningen

Wouter Roos verhuisde na zijn studie natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam naar Duitsland 
en promoveerde in Heidelberg bij Joachim Spatz. Daarop volgden postdoc-periodes aan het Max-Planck-Institut für Metallforschung (Stuttgart) en het Institut Curie (Parijs). Vervolgens ging Roos aan de Vrije  Universiteit Amsterdam met natuurkundige technieken virussen bestuderen, de zogenaamde fysische  virologie. In 2015 aanvaardde hij de leerstoel Moleculaire Biofysica aan het Zernike Instituut van de  Rijksuniversiteit Groningen. Hier geeft Roos leiding aan een onderzoeksgroep die zich richt op mechanica en dynamica, van moleculaire tot cellulaire lengteschalen. Door gebruik te maken van technieken zoals  hoge-snelheid tastmicroscopie, optische pincetten en fluorescentiemicroscopie wil het lab de fysische  principes van (sub)cellulaire mechanica en dynamica beschrijven en ontrafelen, en mechanismen achter  de functionaliteit van eiwit- en supramoleculaire assemblage ophelderen.

cover page inaugural lecture Wouter Roos

Downloads

Published

April 16, 2024

Keywords:

Faculty of Science and Engineering, Oratie, Inaugurele Rede, Inaugural Lecture, Rijksuniversiteit Groningen, University of Groningen, Wouter Roos, 2023