Un strålande futuro needs mehr dan два langues

Authors

Marije Michel
University of Groningen
https://orcid.org/0000-0003-1426-4771

Synopsis

Als hoogleraar Tweede Taalverwerving bij Europese Talen en Culturen (ETC) is Marije Michel verantwoordelijk voor het onderwijs in alle acht talen die bij ETC aangeboden worden: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Zweeds en Nederlands als tweede taal. In Michel’s meertalige oratie komen al deze talen aan bod.

Het onderzoek van Michel beslaat het leren van een nieuwe taal bovenop de moedertaal. Als we beter begrijpen wat taalleren als cognitief en sociaal fenomeen inhoudt, meent zij, kunnen we het ook beter onderwijzen.

Veel meer dan woordjes en grammatica

Michel legt uit dat taalonderwijs ernaar moet streven dat taalleerders niet alleen een croissantje bij de Franse bakker kunnen bestellen of erger nog, een rijtje Duitse voorzetsels kunnen opnoemen, maar dat mensen taal- en cultuurbewust worden gemaakt. Door te kijken naar andere talen en culturen leert men een andere manier van denken. Het taalonderwijs is volgens haar bij uitstek geschikt om over taal als uitdrukking van identiteit na te denken. In onze tijd is het belangrijk om ons bewust te worden van de perspectieven van andere taalgemeenschappen. Conform het Europese ideaal zou daarom elke burger de moedertaal plus twee andere talen moeten leren spreken, zodat we weten dat ‘anders’ niet ‘vreemd’ maar juist fascinerend is. 

Je eigen achtergrond tegen het licht

Naast taalvaardigheid moet het taalonderwijs daarom diep inzicht in de taal, cultuur en de politiek van een taalgebied geven. Door je te verdiepen in een andere taal en cultuur, leer je niet alleen de complexiteit van de andere taal te doorgronden, maar kun je ook via de schoonheid van taal en cultuur je eigen achtergrond tegen het licht houden. Dat maakt meertalige geesteswetenschappelijke expertise uniek. Michel wil zich inzetten voor meer dan twee talen – want deze stralende kijk op de wereld gunt ze iedereen.

Omslagontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol, Mirjam Kroondijk
Foto voorkant: Marije Michel
Auteursfoto: Davide Grossi (https://davidegrossi.me/)

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
https://ugp.rug.nl/

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marije Michel, University of Groningen

Prof. dr. M.C. (Marije) Michel was born in the German part of Switzerland and raised by Dutch parents  who lived an international life. Being a multilingual herself, she is fascinated by cognitive and social  processes that support language learning. As professor of Second Language Acquisition at Groningen  University, she is responsible for all the eight languages within the programme European Languages and  Cultures. Her research focuses on second language development, teaching and assessment and she is  best known for bringing methodologies from cognitive sciences into the language classroom. Marije has  a soft spot for teacher education as her goal is to be a bridge between research and practice, that is,  implementing evidence-based teaching as well as doing classroom-based research that matters to  teachers and learners alike.

cover page inaugural lecture Marije Michel

Downloads

Published

February 16, 2024

Keywords:

Faculteit der Letteren, Faculty of Arts, Oratie, Inaugurele Rede, Inaugural Lecture, Rijksuniversiteit Groningen, University of Groningen, 2024, Marije Michel