Russische grammatica

Authors

Peter Houtzagers

Synopsis

Dit boek is het meest uitgebreide Nederlandstalige naslagwerk over de Russische grammatica.

Het is niet in de eerste plaats bedoeld voor beginners, maar voor gebruikers die een behoorlijke basiskennis van het Russisch hebben. Men kan hierbij denken aan gevorderde studenten of cursisten. Ook is het boek geschreven voor gebruikers met een meer dan oppervlakkige belangstelling voor het Russisch. De onderwerpen worden diepgaand behandeld en veel aandacht wordt besteed aan het leggen van verbanden die de gebruiker helpen om de taal te zien als een samenhangend geheel en niet als een verzameling van losse feiten.

Het boek is in principe ingedeeld zoals men van dit genre (niet-Russischtalige grammatica’s van het Russisch) verwacht: eerst een hoofdstuk over schrift en uitspraak, dan de vormleer, uitgesplitst per woordsoort, en de hoofdstukken die betrekking hebben op betekenis, gebruik en zinsbouw.

Het Russische werkwoord is alom berucht om zijn complexiteit, zowel qua vorm als qua betekenis en gebruik. Deze grammatica bevat, na de vormleer van het werkwoord, aparte hoofdstukken over betekenis en gebruik van de verschillende vormen.

De hieronder genoemde auteurs zijn of waren allemaal betrokken bij het universitaire onderwijs Russisch in Nederland, België of Rusland.

Adriaan Barentsen, Koenraad Blansaer, Igor Bratus, Ben Groen, Peter de Groot, Wim Honselaar, Peter Houtzagers,
Henk Proeme, Jos Schaeken, Maaike Schoorlemmer, Theo Tielemans, Willem Vermeer, Vincent Wintermans.

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen

Oorspronkelijke uitgave (boek en cd-rom): 2003, Uitgeverij Coutinho, Bussum

Correctie en register: Theo Veenhof
Omslagontwerp: Bas Ekkers
Vormgeving en opmaak: LINE UP boek en media bv l Riëtte van Zwol

Russische grammatica (ISBN:9789403430300) kan in gedrukte vorm worden besteld op de site van onze partner Uitgeverij kleine Uil.  en is beschikbaar via alle reguliere (internet)boekhandels.

Algemene informatie over bestellen en levertijd.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Peter Houtzagers

Coauteur en redacteur van dit boek, studeerde Slavische Taal- en Letterkunde in Utrecht, promoveerde in Leiden op een onderwerp uit de Kroatische dialectologie en was tot zijn pensioen universitair hoofddocent Slavische Taalkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In die functie doceerde hij, onder andere, vele jaren Russisch op alle niveaus.

Cover Russische Grammatica

Downloads

Published

April 4, 2024

Categories

Keywords:

Russisch, Grammatica, Talen, Russische taalkunde

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9789403430294

Publication date (01)

2024-04-05