Wie de schoen past …: Op weg naar vaccinaties op maat

Authors

Debbie Van Baarle
University of Groningen
https://orcid.org/0000-0001-5463-818X

Synopsis

In haar inaugurele lezing 'Wie de schoen past 2.0....' zal Professor Debbie van Baarle ingaan op het belang van het verbeteren van vaccinatiestrategieën voor ouderen en kwetsbare patiënten, met name door gebruik te maken van nieuwe gepersonaliseerde strategieën.

Vaccinatie is een zeer effectief middel om levensbedreigende infectieziekten te voorkomen, met name in de groeiende populatie ouderen. Met het ouder worden neemt de capaciteit van het immuunsysteem, dat verantwoordelijk is voor de bescherming tegen infecties, af. Dit leidt tot een verhoogd infectierisico met een ernstiger ziekteverloop, maar ook tot een lagere effectiviteit van vaccinatie.

Van Baarle's onderzoek richt zich op het begrijpen van de immuunmechanismen die betrokken zijn bij bescherming, specifiek de T-celrespons. Een beter begrip van hoe deze T-cellen virussen herkennen, de functies die belangrijk zijn bij het bestrijden ervan en de levensduur van deze respons zal inzicht geven in belangrijke immuunreacties die nodig zijn voor effectieve vaccinatie.

Standaard vaccinatieprogramma's zijn succesvol geweest in het beschermen van de bevolking tegen infectieziekten. Echter, met een toenemend aantal ouderen is een beter passende strategie nodig om diegenen te beschermen die dat het meest nodig hebben. Daarom willen we voorspellers van een vaccinatierespons vinden, zodat we daarmee ouderen kunnen identificeren die alternatieve vaccinatiestrategieën nodig hebben.
De resultaten van onze studies zullen gebruikt worden om individuen te identificeren die risico lopen op (bepaalde) infectieziekten en om vaccinatiestrategieën te sturen om de immuunrespons op virussen te verbeteren en daardoor vaccinaties te verbeteren.
Als resultaat zal de focus op specifieke risico/kwetsbare groepen van een "one size fits all" aanpak verschuiven naar een nieuw tijdperk van gepersonaliseerde vaccinatie.

Omslagontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol en
Mirjam Kroondijk
Illustraties: Biorender.com
Foto voorkant: https://nl.123rf.com/profile_nurrka, beeldnummer: 32186876

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
https://ugp.rug.nl/

Oratio video

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Debbie Van Baarle, University of Groningen

Dr. Debbie van Baarle is professor ‘Immunologie van vaccinaties’ aan het Universitair Medisch 
Centrum Groningen sinds september 2020. Haar onderzoek richt zich op de immuun respons tegen  virussen, waarvoor ze in 2007 de Beijerink Virologie Prijs heeft gekregen. Haar onderzoek heeft als doel het identificeren van immunologische correlaten van bescherming tegen virusinfecties en ziekte en die te vertalen naar verbeterde vaccinatie strategieën, mn in de context van een verouderend afweersysteem. Daartoe leidt zij een groot internationaal consortium om vaccinatie strategieën te ontwikkelen voor
ouderen (VITAL). Daarnaast is zij een toonaangevende immunoloog in verschillende grote multicenter studies naar COVID19 vaccinaties in patiënten groepen. Ze is (co-) auteur van meer dan 200 wetenschappelijke publicaties in toonaangevende internationale tijdschriften (H-index: 50) 
die meer dan 8000 keer zijn geciteerd.

cover page inaugural lecture Debbie van Baarle

Downloads

Published

November 16, 2023

Keywords:

Oratie, Inaugurele Rede, Inaugural Lecture, Rijksuniversiteit Groningen, University of Groningen, Faculteit Medische Wetenschappen, Faculty of Medical Sciences, Debbie van Baarle, 2023