Evenwichtskunst / Balancing Act : Universiteitsraad en College van Bestuur in Groningen 1972-2022 / The University Council and Board of the University in Groningen 1972–2022

Authors

Bart Beijer
University of Groningen
Gert Gritter
University of Groningen
Mariet Hofstee
University of Groningen
Monique Peperkamp
University of Groningen

Synopsis

‘it takes two to tango’

Het gedenkboek Evenwichtskunst is uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van het College van Bestuur en de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen. Het accent in deze uitgave ligt op de laatste twee decennia. In een kort historisch overzicht staat het beleid van de opeenvolgende Colleges van Bestuur centraal. Onderwerpen als het Groningse Harmoniemodel, de Nobelprijs voor Ben Feringa komen aan de orde, maar ook bijvoorbeeld het mislukte Yantai-project in China blijft niet onvermeld.

The commemorative book Balancing Act has been published to mark the 50-year anniversary of the Board of the University and the University Council of the University of Groningen. The book’s emphasis lies on the past two decades. In a brief historical overview, a spotlight is shined on the policy of the consecutive Boards of the University. Topics such as the Groningen Harmony Model and the Nobel Prize for Ben Feringa are addressed, while affairs such as the failed Yantai project in China are not swept under the rug.

Redactie / Editorial board: Bart Beijer, Gert Gritter, Mariet Hofstee, Monique Peperkamp

Vormgeving en opmaak / Design and layout: Mirjam Kroondijk
Eindredactie/Final editing:  Minke Sikkema, Ezra van Wilgenburg
Omslagontwerp/Cover design: Bas Ekkers

Publisher: University of Groningen Press
Broerstraat 4 9712 CP Groningen

Production support: LINE UP boek en media bv

The softcover version of this book (ISBN: 9789403430027 ) can be ordered via Print on demand directly on the site of our partner  Uitgeverij kleine Uil, and through all regular (internet) bookshops.

Downloads

Download data is not yet available.
Cover Evenwichtskunst

Downloads

Published

August 31, 2023

Categories

Keywords:

Universiteitsraden, Rijksuniversiteit Groningen, Geschiedenis , Medezeggenschap, Bestuursorganisatie

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9789403430010

Publication date (01)

2023-08-21