Horen is meer dan oren; een holistisch geluid laten klinken

Authors

Myrthe Hol
University of Groningen
https://orcid.org/0000-0002-9708-935X

Synopsis

Groningen heeft er met hoogleraar en KNO-arts Myrthe Hol een specialist bij op het gebied van in het botverankerde hoortoestellen, zowel voor volwassenen als voor kinderen die geboren zijn zonder oren (microtie).

In haar oratie zal Myrthe Hol ons meenemen in de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Ook zal ze ingaan op de stappen die nodig zijn om te komen tot holistisch werken binnen ecosystemen in de zorg. Samenwerking tussen verschillende disciplines is  daarbij een voorwaarde voor succes.

Myrthe Hol zal de nieuwste ontwikkelingen in hoortoestellen bespreken. Dat betreft uiteraard innovatieve medische techniek, maar ook een verbetering in samenwerking tussen onder meer audiologen, medische industrie, psychologen/orthopedagogen, otologen, aangezichtschirurgen, bijzondere tandheelkunde en het 3D-lab. Hiermee wordt medisch handelen op basis van data ondersteund en ontstaat passende zorg op de juiste plek. Voorwaarde voor het succes is een andere mindset van professionals in de zorg: een beweging van ego- naar ecosystemen. Hoe dat werkt en waarom ecosystemen het antwoord zijn op het zorginfarct, komt aan bod in Hols oratie.

Druk op de zorg vermindert door het voorkomen van ‘shoppen’ van patiënten en het verminderen van spijtoptanten. Een heldere en complete voorlichting vanuit alle perspectieven, waarbij alle voor- en nadelen worden besproken, maakt dat er een betere gezamenlijke beslissing kan worden genomen. Het gaat dan niet om de beste medische ingreep volgens de arts, maar de beste oplossing voor het gehele welzijn van de patiënt. Onderzoek wijst uit dat patiënten meer tevreden zijn met resultaten van een  behandeling als de beslissing voor deze behandeling zorgvuldig en gezamenlijk genomen wordt. Deze holistische aanpak werkt.  Het resultaat is meer dan de som der delen.

Omslagontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol, Mirjam
Kroondijk
Cover beeld: Adobe Firefly / Tiemen Folkers
Auteursfoto: Lobke Vale (https://www.lobkevale.nl/)

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
https://ugp.rug.nl/

Oratio video

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Myrthe Hol, University of Groningen

Prof. Dr. Myrthe Hol, geboren in Utrecht, heeft na het doorlopen van het Christelijk Gymnasium, ook haar  geneeskunde studie afgerond in Utrecht (1995-2002). De KNO-opleiding heeft zij aan het Radboudumc in  Nijmegen (2003-2009) voltooid en in 2005 verdedigde ze haar proefschrift: “BAHA - New indications and  long-term patient satisfaction” aan de Radboud Universiteit. Aansluitend ging zij voor een fellowship  otologie naar Luzern, Zwitserland (www.fimf.ch). In de periode van januari 2010 tot 2021 heeft zij als  staflid, KNO-arts (otoloog) gewerkt in het Radboudumc met de focus op in het bot verankerde implantaten, middenoor- en gehoorgangchirurgie als ook oorschelpafwijkingen.
Sinds 1 februari 2021 is zij aangesteld als afdelingshoofd van de KNO afdeling in het UMCG  (www.umcg.nl) en sinds 1 april 2021 als hoogleraar KNO, met aandachtsgebied otologie, Rijksuniversiteit Groningen (www.rug.nl)

cover page inaugural lecture Myrthe Hol

Downloads

Published

July 20, 2023

Keywords:

Oratie, Inaugurele Rede, Inaugural Lecture, Rijksuniversiteit Groningen, University of Groningen, Myrthe Hol, Faculteit Medische Wetenschappen, Faculty of Medical Sciences