Grenzeloze GeneesKunst

Authors

Barbara van Munster
Rijksuniversiteit Groningen
https://orcid.org/0000-0001-6056-7795

Synopsis

Grenzeloze GeneesKunst gaat over integrale ziekenhuiszorg op maat voor oudere patiënten met meerdere chronische ziektes. Deze groep patiënten ervaart vaak ook problemen op andere domeinen, wat leidt tot kwetsbaarheid. De huidige ziekenhuiszorg is onvoldoende toereikend voor deze patiënten. Om te komen tot geïntegreerde zorg pleit Barbara Munster om 5 grenzen op te heffen.

De eerste grens vraagt om aandacht voor functionele en psychosociale problemen in de ziektegerichte zorg. Het is belangrijk voor de kwaliteit om geheugenproblemen te herkennen om de behandeling af te stemmen op de mogelijkheden van patiënten met dementie. Een tijdige diagnose is ook cruciaal voor het bespreken van behandelwensen op het moment dat patiënten daartoe nog in staat zijn.

De tweede grens betreft het toevoegen van niet-behandelen als waardevolle behandelkeuze. Die keuze wordt gebaseerd op de behandeldoelen en voorkeuren van de patiënt en de mogelijkheden en risicos van behandelingen.

De derde grens gaat over de gefragmenteerde zorg bij patiënten met behandelaren. Het verbeteren van de zorg vereist een regiebehandelaar en multidisciplinaire beoordeling om een samenhangend behandelplan af te stemmen.

De vierde grens gaat over goede communicatie en samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties omdat zorg toenemend gecentraliseerd wordt.

De vijfde grens gaat over integratie van zorg, wetenschappelijk onderzoek en beleidsontwikkeling voor zorginnovatie en het meten van de effectiviteit daarvan.

Behandeling van oudere patiënten met meerdere chronische ziekten zal altijd een vorm van GeneesKunst blijven vanwege het gebrek aan solide bewijs. De toenemende zorgvraag van deze groep in combinatie met het tekort aan personeel, vereist een transitie. Patiënten, zorgverleners, wetenschappers en beleidsmakers zullen de grenzen moeten verleggen.

Omslagontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol, Mirjam Kroondijk
Illustraties: Gintarė Kalvinskaitė

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
https://ugp.rug.nl/

Oratio video

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Barbara van Munster, Rijksuniversiteit Groningen

Barbara van Munster (1970, Amstelveen) volgde haar opleiding geneeskunde en specialisatie tot internist (2010) in Amsterdam. Zij promoveerde in 2009 op biomarker studies bij delier. Tot 2019 heeft zij in Gelre Ziekenhuis Apeldoorn gewerkt, alwaar zij het Expertise Centrum Ouderengeneeskunde oprichtte om wetenschap met de zorg te integreren. Zij werd in 2018 benoemd tot hoogleraar interne  geneeskunde.  Sinds 2019 leidt zij een onderzoeksgroep, bij het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde, die zich  bezighoudt met ‘passende zorg’ en is voorzitter van het Alzheimer  Centrum Groningen. Haar onderzoek  richt zich op integrale ziekenhuiszorg op maat bij ouderen met  multimorbiditeit. Ze werkt hiervoor  samen met patiënten en is medeoprichter van het Nederlands Platform voor Multimorbiditeit. Daarnaast  is zij betrokken bij richtlijnontwikkeling om de implementatie  in de dagelijkse zorg te bevorderen.

cover page inaugural lecture Barbara van Munster

Downloads

Published

July 11, 2023

Keywords:

Inaugural Lecture, Inaugerele Rede, Oratie, Rijksuniversiteit Groningen, University of Groningen, Barbara van Munster, Faculteit Medische Wetenschappen, Faculty of Medical Sciences