Afstellen en afstemmen van geneesmiddelen bij kanker

Authors

Frank Jansman
University of Groningen
https://orcid.org/0000-0003-2788-9578

Synopsis

In zijn oratie betoogt Frank Jansman dat de behandeling met geneesmiddelen bij kanker voor verbetering vatbaar is: enerzijds geldt dit voor het bepalen van de juiste doseringen op geleide van de individuele patienten- en ziektekenmerken. Anderzijds gebruikt de patient met kanker vaak een palet aan geneesmiddelen, polyfarmacie genoemd. Bij antikankerbehandeling moet het volledige geneesmiddelengebruik worden geevalueerd en aangepast.
Ongewenste geneesmiddelen kunnen worden gestopt en gewenste, ontbrekende geneesmiddelen worden toegevoegd. Dit leidt tot een betere werkzaamheid, minder bijwerkingen en lagere kosten.

Het onderzoek van Jansman richt zich een zorgvuldige begeleiding van geneesmiddelengebruik en op de klinische farmacologie van geneesmiddelen bij kanker. Zijn specifieke onderzoek en activiteiten op gebied van interacties met oncologische middelen hebben geleid tot opname hiervan in het geautomatiseerde medicatiebewakingssysteem, waarvan apothekers en artsen in Nederland gebruik maken bij het voorschrijven.

Jansman zal in zijn oratie met voorbeelden laten zien waarin de behandeling met geneesmiddelen bij kanker kan worden verbeterd. Zo is het gebruik van oxycodon ongeschikt bij patienten die een veel toegepast middel bij prostaatkanker gebruiken. Ook blijkt uit zijn onderzoek dat maar liefst bij 80% van oudere patienten met kanker aanpassing van het geneesmiddelgebruik gewenst is.

Omslagontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol
Illustraties: Frank Jansman, tenzij anders aangegeven
Illustratie voorkant: Judy Ballast
Auteursfoto: Bert de Graaf

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
https://ugp.rug.nl/

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Frank Jansman, University of Groningen

Frank Jansman is hoogleraar Klinische Farmacie, in het bijzonder in de oncologie, aan de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG). De leerstoel is ondergebracht bij de afdeling Pharmacotherapy, -Epidemiology & - Economics van het Groningen Research Institute for Pharmacy en de opleiding Farmacie. Jansman is  medisch manager en opleider van de afdeling Klinische Farmacie in het Deventer Ziekenhuis. Hij  combineert zijn werkzaamheden in het ziekenhuis met onderwijs en onderzoek aan de RUG, waardoor 
deze aansluiting vinden bij de klinische praktijk. Jansman studeerde farmacie en promoveerde aan de  RUG en volgde zowel de registratieopleiding tot openbaar apotheker als tot ziekenhuisapotheker. Tevens  behaalde hij de aantekening klinisch farmacoloog.

cover page inaugural lecture Frank Jansman

Downloads

Published

May 12, 2023

Keywords:

Oratie, Inaugural Lecture, Inaugurele Rede, Frank Jansman, University of Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Faculty of Science and Engineering