Huisartsgeneeskunde, in de lengte en de breedte

Authors

Nynke Scherpbier-de Haan
University of Groningen
https://orcid.org/0000-0002-4818-3382

Synopsis

De huisarts staat onder druk. Er kan niet nog meer zorg bij de huisarts belanden. Je hoort zeggen: ‘de rek is er uit, het zal uit de lengte óf de breedte moeten komen’. Nynke Scherpbier zal illustreren dat juist én in de lengte én in de breedte krachtige kernwaarden besloten liggen die het mogelijk maken dat de huisarts een sleutelrol speelt in ons gezondheidszorg stelsel.

In de lengte vinden we de tijd die het mogelijk maakt dat de huisarts continuïteit van zorg kan bieden aan de patiënt. Hoe hoger de continuïteit van zorg, hoe beter het is voor de gezondheid van de patiënt. Om dit te garanderen zullen we zorgvraag en zorgaanbod meer met elkaar in balans moeten brengen. De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg in het UMCG draagt daar aan bij in onderzoek, onderwijs, opleiding en in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen. In onderzoek bestuderen we hoe door bijvoorbeeld preventie en e-health de zorgvraag kan verminderen. Via onderwijs en opleiding werken we er hard aan om het aantal huisartsen te doen toenemen, bijvoorbeeld door meer aandacht voor huisartsgeneeskunde in het geneeskunde curriculum aan te brengen.

De breedte staat voor samenhang en samenwerking in de zorg. De patiënt zou de zorg als een samenhangend muziekstuk moeten ervaren. Elke zorgprofessional heeft immers haar eigen stem, maar in het samenspel wordt het pas muziek als regels voor samenspel in acht worden genomen. De afdeling doet onderzoek naar nieuwe samenwerkingsvormen binnen de eerste lijn en met het ziekenhuis om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Design and layout: LINE UP book and media bv | Riëtte van Zwol, Mirjam Kroondijk
Photographs: Dr. DG (Donald) van Tol

Published by University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
https://ugp.rug.nl/

Oratio video

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nynke Scherpbier-de Haan, University of Groningen

Nynke Scherpbier-de Haan studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na arts- assistentschappen (Zutphen, Apeldoorn) deed zij de huisartsopleiding vanuit het AMC. Zij vestigde zich  als huisarts in Santpoort-Noord. In 2004 verhuisde zij met haar gezin naar Arnhem. Zij werd huisarts in  loondienst in Arnhem en vervolgens in Lent. Daarnaast was zij in het Radboudumc docent bij de  huisartsopleiding, promoveerde op samenwerking rond chronische nierschade, werd opleidingsdirecteur  voor de extramurale vervolgopleidingen en werd later benoemd tot hoogleraar interprofessionele en  transmurale samenwerking (Radboud Universiteit). Zij was lid van de Raad van Toezicht van Sensire. In  2021 werd zij afdelingshoofd van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg, UMCG. Haar  leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen betreft Huisartsgeneeskunde, in het bijzonder  interprofessionele en transmurale samenwerking.

cover page inaugural lecture Nynke Scherpbier-de Haan

Downloads

Published

April 6, 2023

Keywords:

Inaugural Lecture, Inaugurale rede, Oratie, University of Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Nynke Scherpbier-de Haan, Faculteit Medische Wetenschappen, Faculty of Medical Sciences