Van de toegankelijkheid van het fiscale recht

Authors

Eric Poelmann
University of Groningen
https://orcid.org/0000-0002-2197-8580

Synopsis

In zijn oratie gaat hij in op de toegankelijkheid van het fiscale recht, in het bijzonder op rechtsvinding, en de rol van vakliteratuur en adviseurs. Toegankelijkheid van het fiscale recht is van groot belang is voor belasting­ en inhoudingsplichtigen. Het fiscale recht is in zijn complexiteit echter niet volledig voor het publiek toegankelijk. Dit klemt met name bij fiscaal hulpbehoevenden voor wie toegang tot het fiscale recht toegevoegde waarde heeft, maar die daartoe niet beschikken over voldoende middelen. Poelmann stelt dat allereerst de overheid, en dus ook de Belastingdienst, zich hierover moet bekommeren, maar ook van beroepsverenigingen van belastingadviseurs mag het nodige worden verwacht. Ten slotte heeft ook de rechter de taak elke belanghebbende hetzelfde niveau van rechtsbedeling te bieden. Poelmann concludeert dat dienstbaar fiscaal recht doen bijdraagt aan een duurzame maatschappij en geen luxeproduct mag zijn.

Omslagontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol
Illustratie/foto voorkant: Merel Weijer; https://imagestore.webhosting.rug.nl/?r=11914&k=2535255017
Auteursfoto: Ronald Zijlstra (www.ronaldzijlstra.nl)

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
https://ugp.rug.nl/

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Eric Poelmann, University of Groningen

Eric Poelmann (1964) is sinds 1 maart 2022 hoogleraar Algemeen Belastingrecht/fiscale  rechtsbescherming aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast  deze functie is hij werkzaam als strategisch functionaris bij het ministerie van Financiën. Hij is tevens,  onder andere, lid van het bestuur van de Stichting Kritisch Commentaar Fiscale Wetgeving en Fiscaal  Beleid (‘de Brüll stichting’), redacteur en auteur bij de Cursus Belastingrecht van de delen Formeel  Belastingrecht, Loonbelasting en Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de toeslagen, vaste  medewerker van Vakstudie Nieuws en redacteur van het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht.

cover page inaugural lecture Eric Poelmann

Downloads

Published

February 10, 2023

Keywords:

inaugural lecture, inaugurale rede, oratie