Statistics in the Social Sciences: The Best of Two Worlds

Authors

Marijtje van Duijn
University of Groningen
https://orcid.org/0000-0003-0753-3208

Synopsis

Hoe kun je statistiek gebruiken als brug tussen wetenschappelijke theorieën en onderzoeksdata? Deze vraag fascineert Marijtje van Duijn mateloos. 

Twee werelden
Als statisticus binnen de vakgroep sociologie vormt Marijtje van Duijn de schakel tussen onderzoeksvragen en data. Van Duijn: “In onderzoek moeten de onderzoeksvraag en de statistische modellen uiteraard goed op elkaar aansluiten, maar het is ook belangrijk om te kijken in hoeverre de onderzoeksvraag met de data beantwoord wordt of kan worden”. Deze link tussen theorie en empirie staat dan ook centraal haar oratie.

Sociale netwerkanalyse
Van Duijns specialisatie is de zogeheten sociale netwerkanalyse, een methode die het mogelijk maakt om relaties tussen mensen te analyseren. “Bij sociologie wordt veel onderzoek naar sociale netwerken gedaan. De structuur van deze netwerken vereist een speciale aanpak, want een normale regressie analyse is niet mogelijk. Als groep zijn we de afgelopen twintig jaar heel hard bezig geweest met het ontwikkelen van methoden die recht doen aan de complexiteit van deze netwerken”.

Puzzelen
Statistische modellen voor sociale netwerkanalyse staan bekend als niet eenvoudig uit te voeren en te interpreteren, maar dat is juist wat van Duijn aantrekt. “Het zijn inderdaad soms ingewikkelde analyses. En ook de vraagstellingen zijn complex. Het is niet rechttoe rechtaan, maar het is een uitdagende puzzel. Ik vind het leuk om samen met de onderzoekers te kijken hoe we hun vragen zo goed mogelijk kunnen beantwoorden”.

Design and layout: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol, Mirjam Kroondijk
Illustrations: Marchien Boonstra
Author photo: Hylkia van Meer

Published by University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
https://ugp.rug.nl/

Downloads

Download data is not yet available.
cover page inaugural lecture Marijtje van Duijn

Downloads

Published

January 13, 2023

Keywords:

Inaugural lecture, Inaugurale rede, Oratie, Marijtje van Duijn, University of Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Faculty of Behavioural and Social Sciences, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Details about this monograph

Date of first publication (11)

2023-01-13