Ik zie, ik zie wat jij niet ziet...: Werken op het snijvlak van de biomedische en sociale wetenschappen in onderzoek naar groei van kinderen

Authors

Hinke Haisma
University of Groningen
https://orcid.org/0000-0002-9676-0463

Synopsis

Ondervoeding, overgewicht en kindersterfte zijn belangrijke gezondheidsproblemen en veel onderzoek is gericht op het voorkomen ervan. Hoewel we er in slagen deze problemen gedeeltelijk aan te pakken, blijft kindersterfte, ondervoeding en overgewicht een hardnekkig probleem. En met name de ongelijkheid hierin is schrijnend.

Capability model
Modellen worden gebruikt om de werkelijkheid schematisch weer te geven. Elke discipline kijkt op zijn eigen manier naar deze werkelijkheid en de modellen verschillen dus ook per discipline. Voor onderzoek naar ondervoeding, overgewicht en sterfte zijn er modellen vanuit de demografie, de voedingswetenschappen, en vanuit de antropologie.

Vanuit mijn onderzoeksteam voegen wij daar een model aan toe: het Capability-model voor groei van kinderen. Dit model is gebaseerd op de capability approach van Amartya Sen en Martha Nussbaum, waarbij niet uitkomsten (zoals voedingsstatus of sterfte) centraal staan, maar kansen en mogelijkheden van ouders en kinderen om te zorgen voor een goede groei. Die kansen en mogelijkheden liggen op andere terreinen dan alleen voeding en voedsel en kunnen ook gaan over vragen zoals: is er een dak boven het hoofd, hebben de ouders voldoende tijd om voor hun kind te zorgen?
Een dergelijk model kan als basis dienen om niet alleen op individueel niveau, maar ook op programma- en populatieniveau op een andere manier naar groei van kinderen te kijken en dat te monitoren. Dit is relevant voor ouders die met hun kinderen naar het consultatiebureau gaan, maar ook voor het monitoren van voortgang betreffende de Sustainable Development Goals.

Elkaars perspectief leren begrijpen
In mijn onderzoek komen een aantal disciplines samen: demografie, voedingswetenschappen, sociologie, antropologie, ontwikkelingsstudies, economie en filosofie. Omdat deze disciplines de realiteit elk op hun eigen manier en met hun eigen modellen bekijken is het belangrijk voldoende tijd te nemen om elkaars perspectief te leren begrijpen. Dat vraagt ruimte voor contemplatie, reflectie, overleg en debat. De huidige wetenschapscultuur met zijn focus op veel publiceren en in hoogstaande tijdschriften is daarvoor niet altijd de beste broedplaats. Om tot nieuwe inzichten te komen is het echter wel belangrijk om die tijd te nemen. In mijn onderzoek hebben we die tijd genomen en ik hoop daarmee als voorbeeld en inspiratie te kunnen dienen dat minder vaak meer is. Maar dat het een lange adem vraagt.

Ontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol, Mirjam Kroondijk

Illustratie voorkant: Dreamstime LLC

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
https://ugp.rug.nl/

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Hinke Haisma, University of Groningen

Hinke Haisma Hinke heeft een achtergrond (MSc) in Voedingswetenschappen van Wageningen  Universiteit (1992) en een PhD in Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (2004). Van 1995 tot 1998 werkte ze als “nutrition officer” bij de Internationale Atoomenergie Organisatie (IAEA)  en van 1998 tot 2001 was ze onderzoeker bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met een  detachering aan de Universidade Federal de Pelotas in Brazilië. In 2009 ontving ze een Rosalind Franklin Fellowship bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en in 2021 werd haar een aanstelling als hoogleraar Kindervoeding en Volksgezondheid toegekend bij de afdeling  Demografie. Sinds die tijd is ze bovendien voorzitter van die afdeling en directeur van het Population  Research Centre. 

cover page inaugural lecture Hinke Haisma

Downloads

Published

October 28, 2022

Keywords:

Inaugural Lecture, Inaugurele Rede, Oratie, University of Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Faculty of Spatial Sciences, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Hinke Haisma

Details about this monograph

Date of first publication (11)

2022-10-28