Klinische Bewegingswetenschappen: theoretisch geïnspireerd toegepast wetenschappelijk onderzoek

Synopsis

Oratie uitgesproken door prof.dr. J.H.P. (Han) Houdijk op 08 april 2022 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Clinical Movement Sciences aan de Faculteit Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen.

Han Houdijk is hoogleraar Klinische Bewegingswetenschappen. Tijdens zijn inaugurele rede gaat Houdijk in op hoe de bewegingswetenschappen theorieën en modellen - uit onder andere de biomechanica, inspanningsfysiologie en motorisch leren - gebruiken om het normale en gestoorde bewegen te begrijpen en hoe daar innovatieve klinische behandelstrategieën uit kunnen worden afgeleid.

Klinische bewegingswetenschappen beweegt zich op het raakvlak van wetenschap en praktijk. Vaak wordt gezegd dat daarbij de kloof tussen wetenschap en praktijk moet worden gedicht. Een vruchtbare samenwerking bestaat echter bij de gratie van deze kloof. Deze stelling wordt gevoed door de fundamentele verschillen tussen beide domeinen. De clinicus richt zich op de individuele patiënt in zijn gehele bio-psychosociale werkelijkheid. De wetenschapper richt zich op algemene wetmatigheden en kijkt naar een enkel aspect van gedrag van de patiënt dat gecontroleerd kan worden gemanipuleerd en gemeten. Een vruchtbare samenwerking vraagt allereerst om het onderkennen van deze verschillen, om vervolgens kennis en expertise uit te wisselen met als doel de zorg te verbeteren.

Innovaties klinische behandelstrategieën

Samen met de klinische praktijk hebben we innovaties in de afgelopen jaren ingepast binnen de complexe werkelijkheid van mensen met bijvoorbeeld een beroerte, beenamputatie, of dwarslaesie. Deze theoretische geïnspireerde aanpak maakt het mogelijk om behandelprincipes uit te wisselen tussen deze patiëntgroepen die in klinische zin erg van elkaar verschillen. Maar ook om principes, die ertoe bijdragen dat schaatsers sneller schaatsen op de klapschaats, in te zetten in de ontwikkeling van prothesen en spalken waarmee patiënten weer sneller kunnen lopen.

Omslagontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol
Illustraties: Han Houdijk
Foto voorkant: Johnny Greig, Getty Images

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4 9712 CP Groningen

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Han Houdijk

Prof. dr. J.H.P. (Han) Houdijk (Made, 1969) is gefascineerd door de prestaties die de bewegende mens kan leveren, maar even zoveel door problemen die kunnen optreden als het bewegingsapparaat gestoord raakt. Aan de hand van biofysische theorieën en modellen uit de multidisciplinaire bewegingswetenschappen tracht hij basisprincipes achter het menselijk bewegen te doorgronden. Samen met klinische partners vertaalt hij deze inzichten naar nieuwe behandelmethoden en diagnostiek voor mensen met uiteenlopende bewegingsproblemen, zoals na een beroerte, beenamputatie of dwarslaesie. Deze theoretisch gedreven aanpak hee­ hem geleid van een opleiding tot fysiotherapeut, via promotieonderzoek naar de werking van de klapschaats, tot de leerstoel Klinische Bewegingswetenschappen aan het Universitair Medisch Centrum en Rijksuniversiteit Groningen.

Houdijk cover

Downloads

Published

April 8, 2022

Keywords:

Oratie, Inaugurele Rede, Inaugural Lecture, University of Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Faculty of Medical Sciences, Faculteit Medische Wetenschappen, Han Houdijk