Dialect digitaal: nieuwe kansen voor streektaalgebruik en -onderzoek

Synopsis

Oratie uitgesproken door prof.dr. Martijn Wieling op 04 maart 2022 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur aan de Faculteit der Letteren Rijksuniversiteit Groningen

Martijn Wieling, bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur, vertelt in zijn oratie hoe hij en zijn collega’s van het Centrum Groninger Taal en Cultuur (CGTC) digitale technieken gebruiken om variatie en verandering in de Nedersaksische streektaal te onderzoeken.

In zijn onderzoek gebruikt Wieling niet alleen bestaande dialectdata, maar verzamelen hij en zijn CGTC-collega’s ook nieuwe dialectdata. Deze data wordt opgeslagen in WoordWaark (www.woordwaark.nl), een online digitale taaldatabank voor het Gronings, opgezet en gecoördineerd door hoogleraar Goffe Jensma en ontwikkeld door dr. Wilbert Heeringa. Een van de projecten waarmee Wieling nieuwe dialectdata verzamelt is het door dr. Nanna Hilton geïnitieerde “Stemmen”-project. Deze website voorspelt waar een spreker vandaan komt op basis van zijn of haar dialectuitspraken.

Van old noar jong

Een tweede belangrijk project is “Van old noar jong”. In dit door Wieling gecoördineerde project wordt een onderwijsgame ontwikkeld waarmee kinderen op een toegankelijke manier kennis kunnen maken met het lokale Groningse dialect. Dit project wordt ondersteund door een Google Community Grant van 30.000 euro en is opgezet in samenwerking met hoogleraar Jensma en Goos Gosling Slotegraaf van Dorpsbelangen Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil.

Een derde project waar Wieling zich voor inzet is de ontwikkeling van een Gronings tekst-naar-spraak systeem. In samenwerking met onder anderen Jenny van Doorn, RUG-hoogleraar dienstenmarketing, wordt onderzocht of zo’n systeem inzetbaar is in bijvoorbeeld de zorg. Een aanvullend doel van dit systeem is dat hiermee op termijn alle Groningse teksten binnen WoordWaark automatisch voorgelezen zullen kunnen worden.

Omslagontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol
Foto voorkant: Gegenereerd door Gabmap (www.gabmap.nl)
Auteursfoto: Miguel Santín


Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen

Een videosamenvatting van de inaugurele rede kan worden bekeken via: https://www.martijnwieling.nl/oratie-kort.
De integrale videoregistratie kan worden bekeken via:  https://www.martijnwieling.nl/oratie.

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Martijn Wieling

Martijn Wieling is sinds 1 juli 2018 bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit doet hij namens de Stichting Centrum Groninger Taal & Cultuur. Naast deze positie is hij universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. U kunt meer informatie vinden over de  wetenschappelijke carrière en het onderzoek van Martijn Wieling op zijn persoonlijke website: https://www.martijnwieling.nl.

Cover oratie wieling

Downloads

Published

April 28, 2022

Keywords:

Oratie, Inaugurele Rede, Inaugural Lecture, University of Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Faculty of Arts, Faculteit der Letteren, Martijn Wieling