Tussen zieken, boeken en kikkers: De fysiologie van een leven: Izaac van Deen (1804-1869)

Authors

Stefan van der Poel

Synopsis

Izaac van Deen (1804-1869) was een pionier in de fysiologie en de eerste Joodse hoogleraar in Nederland. In 1851 werd hij als buitengewoon hoogleraar in Groningen aangesteld.
Ruim vijftig jaar na de juridische gelijkstelling van Nederlandse Joden betekende dit een doorbraak in het emancipatieproces. De moeizame totstandkoming van deze aanstelling geeft een interessant beeld van het universitaire leven van die dagen. Twee decennia later werd de eerste vrouwelijke student in Groningen toegelaten - Aletta Jacobs, eveneens van Joodse huize. De Groningse universiteit bouwde zo verder aan haar liberale reputatie.

ISBN gedrukte versie: 9789491431128

Dit boek is in gedrukte vorm nog steeds te bestellen bij de oorspronkelijke uitgever Barkhuis Publishing.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Stefan van der Poel

Dr. Stefan van der Poel is universitair docent bij de vakgroep Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de Joodse en Middeneuropese geschiedenis. In 2004 promoveerde hij op Joodse stadjers. De joodse gemeenschap in de stad Groningen, 1796-1945. Verder is Van der Poel secretaris van de Stichting Folkingestraat Synagoge.

Downloads

Published

May 1, 2020

Print ISSN

1879-8810

Categories

Details about this monograph

Publication date (01)

2020-05-01