Het Bildt is geen eiland: Capita cultuurgeschiedenis van een vroegmoderne polder in Friesland

Authors

Kees Kuiken

Synopsis

Het Bildt, a Frisian polder reclaimed in 1505, was populated in the course of the 16th century by market farmers from across the Zuider Zee. Their translocal commercial and kinship networks and their interaction with local Frisian society and culture are the primary focus of the present dissertation. It relates changes of culture to social-economic and political elite shifts, from the hybrid elite culture of a 16th-century rural patriciate through the aristocratic culture of (largely absentee) landowners around 1700 to the ‘liberal’, ‘bourgeois’ or ‘modern’ elite cultures of the 19th and 20th centuries. The first surveys of the larger population of Het Bildt date back to the 1740s. This dissertation analyses their mobility during the preceding century and the very high percentage of poor (‘alimented’ or ‘insolvent’) residents in 1744. Mobility is indeed a Leitmotiv in these five centuries of broadly defined cultural (or rural) history. The transformation of local and translocal memorial culture is another. In Het Bildt, like elsewhere, family and status determined early modern memorial culture. During the democratic late 20th century, its focus shifted to a cultivation of ‘unique’ local characteristics such as the spoken language, a distinctive amalgam of (imported) Western Dutch and the Frisian language spoken in the surrounding countryside.

Foto omslag: L.J. Waghenaer, Spieghel der Zeevaerdt (foto Zuiderzeemuseum)
Omslagontwerp: Frank de Wit

Proefschrift in RUG Research repository

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kees Kuiken

Eindexamen Gymnasium-B (Leeuwarden 1972). Studeerde sociale wetenschappen (kandidaatsexamen 1979) en algemene letteren (doctoraal examen 1992) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Werkte als bureauredacteur en tekstschrijver en als beëdigd vertaler, docent en onderzoeker in Groningen, Hongkong en Haren.

Promoveerde op een achtste-eeuwse Zuidchinese zenheilige (Groningen 2002) en op de cultuurgeschiedenis van een vroegmoderne polder in Friesland (Groningen 2013). Doceerde van 2003-2006 Indische godsdiensten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Publiceerde historische boeken en artikelen, een essaybundel en een dichtbundel. Won een vertaalprijs voor Chinese poëzie van NRC-Handelsblad (1992), de Wolters-Noordhoff Academieprijs (1993), een Hendrik de Vries Stipendium van de Stad Groningen (1996) en de Bildtse Kultuurpriis (2013). Lid van de Fryske Akademy (KNAW), corresponderend lid van de Fryske Rie foar Heraldyk en bestuurslid van de stichting Ta Grammata, die oude en nieuwe Griekse literatuur in Nederlandse vertaling uitgeeft.

Published

February 10, 2020

Print ISSN

0439-2027

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

9789036763523

Date of first publication (11)

2013-10-03