Arts in Health in Nederland: Een nationale agenda

Authors

Ferdinand Lewis, Arts in Health Netherlands; Kirsten Krans, Arts in Health Netherlands; Barbara Groot, Vrije Universiteit Amsterdam; Barbara van Leeuwen, Universitair Medisch Centrum Groningen; Hanneke van der Wal-Huisman, Universitair Medisch Centrum Groningen; Tineke Abma, Leiden Academy; Leids Universitair Medisch Centrum; Marlies Tal, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst; Crétien van Campen, Sociaal en Cultureel Planbureau; Kornelia Kiss, Culture Action Europe; Jet Bussenmaker, De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving; Leids University Medical Centre; Universiteit Leiden; Evelyn Finnema, Universitair Medisch Centrum Groningen; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; NHL Stenden Stenden Hogeschool; Hanzehogeschool; Johan Kolsteeg, Rijksuniversiteit Groningen; Erik Buskens, Universitair Medisch Centrum Groningen; Désirée te Marvelde, ZonMw; Nina van den Berg, Universitair Medisch Centrum Groningen

Synopsis

Arts in health verwijst naar het veld dat artistieke en creatieve praktijken toepast om gezondheid en welzijn te bevorderen en een positieve benadering van gezondheid te stimuleren. Terwijl arts in health internationaal al decennialang een gevestigd veld is in andere landen, is het Nederlandse veld nog steeds gefragmenteerd en blijft het groeiende potentieel ervan onderbenut. Deze whitepaper is een intersectorale verkenning van de huidige stand van zaken op het gebied van arts in health in Nederland. De auteurs zijn ervan overtuigd dat arts in health kan helpen om de grote uitdagingen waar onze gezondheidszorg de komende decennia voor staat, het hoofd te bieden en hebben een agenda geformuleerd voor het verduurzamen van het veld voor arts in health in Nederland.

 

Voor meer informatie: Arts in Health

Uitgever: University of Groningen Press
Broerstraat 4 9712 CP Groningen

Grafisch ontwerp: JUST— www.just.agency
Production support: LINE UP boek en media bv

Dit boek is open access gepubliceerd dankzij de financiële steun van het Open Access Book Fund van de Rijksuniversiteit Groningen.

Please cite as:
Lewis, F., Groot, B., Krans, K. L. S., van Leeuwen, B., van der Wal-Huisman, H., Abma, T. A., Tal, M., van Campen, C., Kiss, K., Bussemaker, J., Finnema, E., Kolsteeg, J., Buskens, E., te Marvelde, D., & van den Berg, N. (2024). Arts in Health in Nederland: Een nationale agenda . University of Groningen Press. https://doi.org/10.21827/659e5951e7776

 

Downloads

Download data is not yet available.
Cover Arts in health Nederlands

Downloads

Published

February 16, 2024

Categories

Keywords:

Arts in health, Healthcare, Artistic practices, Creativity, Well-being

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9789403430829

Publication date (01)

2024-02-16