Arts in Health in Nederland: Een nationale agenda

Authors

Ferdinand Lewis
Arts in Health Netherlands
Kirsten Krans
Arts in Health Netherlands

Synopsis

Arts in health verwijst naar het veld dat artistieke en creatieve praktijken toepast om gezondheid en welzijn te bevorderen en een positieve benadering van gezondheid te stimuleren. Terwijl arts in health internationaal al decennialang een gevestigd veld is in andere landen, is het Nederlandse veld nog steeds gefragmenteerd en blijft het groeiende potentieel ervan onderbenut. Deze whitepaper is een intersectorale verkenning van de huidige stand van zaken op het gebied van arts in health in Nederland. De auteurs zijn ervan overtuigd dat arts in health kan helpen om de grote uitdagingen waar onze gezondheidszorg de komende decennia voor staat, het hoofd te bieden en hebben een agenda geformuleerd voor het verduurzamen van het veld voor arts in health in Nederland.

Stuurgroep auteurs:

Tineke Abma, Leyden Academy, Leids Universitair Medisch Centrum
Barbara Groot, Vrije Universiteit Amsterdam
Johan Kolsteeg, Rijksuniversiteit Groningen
Kirsten Krans, Arts in Health Netherlands; Aletta Jacobs School of Public Health
Ferdinand Lewis, Arts in Health Netherlands; Aletta Jacobs School of Public Health
Marlies Tal, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Hanneke van der Wal-Huisman, Universitair Medisch Centrum Groningen
Barbara van Leeuwen, Universitair Medisch Centrum Groningen

Co-auteurs:

Jet Bussemaker, De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving; Leids Universitair Medisch Centrum; Universiteit Leiden
Evelyn Finnema, Universitair Medisch Centrum Groningen; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
NHL Stenden Stenden Hogeschool; Hanzehogeschool
Kornelia Kiss, Culture Action Europe
Josefiene Poll, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Désirée te Marvelde, ZonMw
Crétien van Campen, Sociaal en Cultureel Planbureau
Nina van den Berg, Universitair Medisch Centrum Groningen
Astrid Weij, Kunsten '92

Voor meer informatie: Arts in Health

Uitgever: University of Groningen Press
Broerstraat 4 9712 CP Groningen

Grafisch ontwerp: JUST— www.just.agency
Production support: LINE UP boek en media bv

Dit boek is open access gepubliceerd dankzij de financiële steun van het Open Access Book Fund van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.
Cover Arts in health Nederlands

Downloads

Keywords:
Arts in health, Healthcare, Artistic practices, Creativity, Well-being
Published
2024

Details about this monograph

Publication date (01)
2024-02-16
ISBN-13 (15)
9789403430829
Categories