De Grote Methodiekengids: definitie • inventarisatie • praktische toepasbaarheid • wetenschappelijke onderbouwing van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking

Authors

Martha Martens (ed)

Synopsis

De Grote Methodiekengids presenteert een actueel overzicht van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking.

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren kunnen begeleidingsmethodieken erg behulpzaam zijn voor begeleiders, behandelaren en andere betrokkenen. Een begeleidingsmethodiek geeft een medewerker onder andere een gedeelde zienswijze en concrete handvatten om systematischer te handelen. Dit vergroot  handelingsbekwaamheid en helpt om beter in te spelen op specifieke behoeften en wensen van cliënten. Daarmee is het werken volgens methodieken één van de manieren voor professionalisering.

Maar wat is een begeleidingsmethodiek eigenlijk? Welke zijn er in Nederland? En voor welke doelgroepen zijn ze ontwikkeld? Aan de hand van tien criteria zijn 28 begeleidingsmethodieken gevonden en overzichtelijk samengevat. Keuzestress?

De Grote Methodiekengids, het resultaat van twee jaar onderzoek door de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Alliade, helpt om per doelgroep een keuze te maken onder andere aan de hand van de praktische toepasbaarheid en de wetenschappelijke onderbouwing.

Deze onafhankelijke gids door het methodiekenwoud is onmisbaar voor begeleiders, beleidsmakers, bestuurders, managers, onderzoekers, orthopedagogen en psychologen in de verstandelijk gehandicaptenzorg. De Grote Methodiekengids bundelt de beschikbare informatie uit openbare bronnen en voorkomt dat iedere zorginstelling opnieuw vergelijkend methodiekenonderzoek moet doen.

Voor iedere cliënt de juiste methodiek?

Met bijdragen van: Janet Bloemhof, Alain D. Dekker, Roos Dijkstra, Marieke R. Groen, Marjanne D. van der Hoek, Johanna H.M. Hovenkamp-Hermelink, Karen van Huizen-van Oosten, Irene IJpma, Sophie de Jager en Aurora M. Ulgiati.

Uitgever: University of Groningen Press
Broerstraat 4 9712 CP Groningen

Ontwerp omslag: Bas Ekkers
Figuren: Alain Dekker, Baukelina Vries
Correctie: Martha Martens, Baukelina Vries
Vormgeving en opmaak: LINE UP boek en media bv | Mirjam Kroondijk
Productie support: LINE UP boek en media bv

De Grote Methodiekengids (ISBN:9789403430546 ) kan in gedrukte vorm worden besteld op de site van onze partner Uitgeverij kleine Uil.  en via alle reguliere (internet)boekhandels.

Algemene informatie over bestellen en levertijd.

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Alliade Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek.

Uitgebreide samenvatting en aanvullende materialen.

Anne-Marie Klaassen KLIK Vakblad voor de verstandelijk gehandicaptenzorg
 “Het handboek is in ieder geval waardevol voor begeleiders en gedragswetenschappers en verdient een plek op elke woning, dagbestedingslocatie en kantoor”.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Alain Dekker

Alain Dekker is hoofd van de afdeling PWO van Alliade en docent-onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen/UMCG

Irene IJpma

Irene IJpma is senior onderzoeker bij de afdeling PWO van Alliade

Martha Martens

Martha Martens is redacteur bij de afdeling PWO van Alliade

Cover van de Grote Methodiekengids

Downloads

Keywords:
Verstandelijk gehandicaptenzorg, Begeleidingsmethodieken, Passende zorg, Kwaliteit van leven, Doelgroepen
Published
2024

Details about this monograph

Publication date (01)
2024-01-12
ISBN-13 (15)
9789403430539
Categories