Health System Innovation; kun je opereren op de maan?

Authors

Huib A. Cense
University of Groningen
https://orcid.org/0000-0002-0545-2714

Synopsis

De zorg verplaatst zich van gebouwen naar hybride netwerken waarin zowel fysiek als digitaal zorg wordt aangeboden. De zorg wordt daardoor complexer en lineair denken over de organisatie van zorg wordt steeds meer vervangen door denken in zogenaamde complexe adaptieve systemen. Naast de medische inhoud, is voor de patiëntervaring het logistieke proces van de behandeling belangrijk. De vragen voor onderzoek zijn dan ook: Hoe optimaliseer je de organisatie oftewel ‘de operatie’ van de zorg, en welke invloed hebben netwerkvorming en digitalisering van processen op kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven? 

Binnen het ziekenhuis is verbetering mogelijk als zorgverleners geregeld met het hele team een stap terug doen om het zorgproces rondom een bepaald ‘zorgproduct’ opnieuw te ontwerpen. Binnen regionale netwerken zouden afspraken over verdeling van capaciteit goed zijn. Als vervolgens de capaciteit inzichtelijk wordt gemaakt op een platform waar de patiënt zelf een behandeling kan plannen, dan is dat winst voor patiënt, ziekenhuis en verzekeraar. De kwaliteit van zorg binnen zo’n netwerk kan gemeten worden door kwaliteitsregistraties. Vervolgens kan de kwaliteitsinformatie binnen een netwerk gebruikt worden voor leren en verbeteren. 

Het Integraal Zorgakkoord is ambitieus maar bij teleurstelling dreigt overregulering. Daarom een pleidooi voor het benoemen doelen in de vorm van Moonshots. Dokters betrek je bij de uitvoering met een nieuwe manier van werken gebaseerd op de succesfactoren voor een operatie: de Moonshot Operating Room. 

Er is volop expertise en ambitie aanwezig in Groningen, ideaal voor onderzoek op de genoemde gebieden.

Ontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol, Mirjam Kroondijk
Auteursfoto: Malou van den Berg (https://www.malouvandenberg.com/)
Coverillustratie: Adobe Firefly / Tiemen Folkers

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
https://ugp.rug.nl/

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Huib A. Cense, University of Groningen

Huib Cense geboren in Amsterdam en opgegroeid óp Urk - studeerde geneeskunde in Amsterdam en  werd opgeleid tot maag-darmchirurg in Zwolle, Amsterdam en Rotterdam. Sinds 2006 werkt hij bij  ChirurgenNoordWest. Huib promoveerde in 2007 en was 12 jaar opleider in het Rode Kruis Ziekenhuis.  Naast zijn werk was hij bestuurlijk actief bij de NVvH, FMS, UEMS en op dit moment bij DICA en StOF KNMG. Huib is initiatiefnemer van Planjezorg.online. Kwaliteit, opleiding en innovatie zijn drijfveren in zijn werk. In 2021 kreeg hij de zilveren legpenning van de NVvH. Vanaf 2022 is Huib bijzonder hoogleraar  Health System Innovation aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en het UMCG in Groningen.  Aandachtsgebieden zijn digitalisering en kwaliteit in zorgnetwerken. Huib is getrouwd met Cécile en trotse vader van Febe, Victor en Philippa.

cover page inaugural lecture Huib Cense

Downloads

Published

June 16, 2023

Keywords:

oratie, inaugural lecture, inaugurele rede, rijksuniversiteit groningen, university of groningen, Huib Cense, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Faculty of Economics and Business