De smalle weg naar het duurzame noorden

Authors

Zef Hemel
University of Groningen

Synopsis

In hun streven naar een duurzame toekomst zouden planologen op zoek moeten gaan naar passende denk- en werkwijzen om steden, dorpen en landschappen te doorgronden. Daarbij kan de discipline veel leren van kunstenaars, dichters en historici, die ons laten inzien dat we stil moeten staan bij de betekenis en de geest van een plek en de geschiedenis van het landschap, maar ook hoe herinnering en vervoering ons het verloren contact met onze omgeving terug kunnen geven.

Bovendien weten zij hoe je een nieuw perspectief op een aansprekende wijze met de samenleving kunt delen. Noord-Nederland kan een voorloper zijn, denkt Zef Hemel. Dat vereist volgens hem wel een ‘omgekeerde agenda’ ten  opzichte van de Randstad.

En wandelen blijkt een perfecte manier voor wie het noorden van Nederland wil bestuderen en veranderen, zo  betoogt hij bij zijn benoeming tot hoogleraar ‘Revitalisering en herstructurering van stad en land, in het bijzonder Friesland en Groningen’ aan  de Rijksuniversiteit Groningen.

Abe Bonnema, naar wie de bijzondere leerstoel is vernoemd, geldt als de bekendste Friese architect uit de  twintigste eeuw en was nauw betrokken bij het onderzoek naar de historische ontwikkeling en het toekomstig potentieel van Friesland en  Groningen.

Ontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol, Mirjam Kroondijk
Foto voorkant: Hester Simons
Auteursfoto: Jan-Kees Steenman

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
https://ugp.rug.nl/

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Zef Hemel, University of Groningen

Zef Hemel (1957) bezet sinds 2022 de Abe Bonnema leerstoel op de Rijksuniversiteit Groningen en de Technische Universiteit Delft. Daarvoor bezette hij tien jaar lang de Wibautleerstoel voor Grootstedelijke vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2004 tot 2014 maakte hij deel uit van de directie  van de toenmalige Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam. In Rotterdam was hij  directeur van de Academie voor Bouwkunst. Als beleidsmedewerker bij de toenmalige Rijksplanologische  Dienst schreef hij o.a. de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Hemel studeerde geografie en planologie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde op de geschiedenis van het landschap van de IJsselmeerpolders (1994), waarvoor hij in 1994 de Prof. Ter Veen Prijs ontving.

cover page inaugural lecture Zef Hemel

Downloads

Published

March 24, 2023

Keywords:

Inaugural Lecture, Inaugurale rede, Oratie